Pracownie

Katedra Katedra Podstaw Kształcenia Kierunkowego – Kierownik Katedry Prof. ASP Jan Tutaj

Prof. ASP Jan Tutaj, asyst. dr Krzesimir Wiater

ad. dr Piotr Twardowski

ad. dr Dobiesław Gała

Katedra Rzeźby I – Kierownik Katedry prof. Bogusz Salwiński

prof. Bogusz Salwiński, ad. dr Janusz Janczy

prof. Jerzy Nowakowski, ad. dr Stanisław Marek Dryniak

prof. ASP Karol Badyna, asyst. mgr Marcin Smosna

prof. Józef Murzynad. dr hab. Iwona Demko

prof. ASP Jacek Kucaba, ad. dr Paweł Jach

Katedra Rzeźby II – Kierownik Katedry prof. Aleksander Śliwa

 prof. Aleksander Śliwa,  asyst. dr Magdalena Cisło

ad. dr Marcin Nosko

prof. Czesław Dźwigajst. wykł. mgr Marita Benke-Gajda

prof. Krzysztof Nitsch, mgr Tomasz Bielecki

warsztat metalu : mgr Jacek Dudek

  • Pracownia Technik Odlewniczych

st. wykł. mgr Edward Krzakad. dr Stanisław Marek Dryniak

Katedra Rysunku – Kierownik Katedry prof. Andrzej Zwolak

prof. ASP Mariola Wawrzusiak-Borcz

prof. Andrzej Zwolak, asyst. mgr Bartłomiej Węgrzyn

prof. ASP Ewa Janus, asyst. mgr Sławomir Biernat

Katedra Projektowania Architektoniczno – Rzeźbiarskiego
Kierownik Katedry prof. ASP. Krystyna Orzech

  • Pracownia Rzeźby w Przestrzeni Publicznej

prof. ASP. Krystyna Orzech, asyst. mgr Piotr Świątoniowski

prof. Andrzej Gettermgr inż. arch. Michał Dąbek

ad. dr Bartłomiej Struzik

  • Pracownia Technik i Prezentacji i Kreacji Cyfrowej

prof. Andrzej Getterasyst. mgr Jan Kuka

back to top