Finansowanie badań naukowych i prac rozwojowych

Finansowanie nauki

DZIAŁALNOŚĆ STATUTOWA

Wniosek o przyznanie środków finansowych na działalność statutową na rok 2013 – zał. nr 1

Sprawozdania :

-młodzi naukowcy

– potencjał badawczy

Wnioski :

młodzi naukowcy

potencjał badawczy

Aktualizacja kosztów

Plan zadaniowy jednostki

Zarządzenie Rektora

Wniosek o zwiększenie środków

Wniosek w sparwie przesunięcia środków

REGULAMIN


FUNDUSZ PROMOCJI TWÓRCZOŚCI


FUNDUSZ STYPENDIALNY I SZKOLNY


NARODOWE CENTRUM BADAŃ I ROZWOJU


NARODOWE CENTRUM NAUKI

NARODOWY PROGRAM HUMANISTYKI

back to top