„Dyplomy Wydziału Rzeźby” – Seria Wydawnicza prof. Ewy Janus

Zapoczątkowana w 2013 roku seria wydawnicza: „Dyplomy Wydziału Rzeźby. Akademia Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie”, obejmuje okres 12 lat od 2003-2015 i prezentuje dyplomy oraz aneksy 132 dyplomantów wydziału. Monografie mają na celu popularyzowanie najlepszych osiągnięć dyplomantów Wydziału Rzeźby ASP w Krakowie wraz z tekstami recenzji dyplomowych głównie pracowników naukowo-dydaktycznych WRZ. Finansowane ze środków MNISW w ramach prowadzonego zadania badawczego: „Krakowska Szkoła Rzeźby-program dokumentacji i archiwizacji dorobku artystycznego i dydaktycznego pedagogów Wydziału Rzeźby ASP w Krakowie”. Dotychczas ukazały się 2 tomy: • Tom I, tytuł: DYPLOMY 2003-2013 Wydziału Rzeźby, stron 328, liczba dypomantów-105, liczba autorów tekstów recenzji -26, język polski, angielski, Publikacja zawiera fragmenty recenzji prac dyplomowych. Skróty pochodzą od autorów recenzji oraz od redakcji. Oprawa twarda. Wydawnictwo Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie.ISBN 978-83-64448-03-4. • Tom II tytuł: DYPLOMY 2014-2015 Wydziału Rzeźby stron 146, liczba dypomantów 27, liczba autorów tekstów -27, język polski. Publikacja zawiera fragmenty pisemnych prac dyplomowych oraz aneksów z zakresu rzeźby w drewnie, metalu, kamieniu, rysunku oraz projektowania architektoniczno-rzeźbiarskiego. Skróty pochodzą od redakcji. Wydawnictwo Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie. ISBN 978-83-64448-77-5 Koordynator projektu i redakcja naukowa: Ewa Janus. Projekt, opracowanie materiałów, skład: Iwona Demko. Fotografie: autorzy prac dyplomowych, Iwona Demko, Sławomir Biernat, Krzesimir Wiater. https

Publikacja sfinansowana ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.
Dotacja na działalność statutową Wydziału Rzeźby. Projekt: Krakowska Szkoła Rzeźby – program dokumentacji i archiwizacji dorobku artystycznego i dydaktycznego pedagogów Wydziału Rzeźby ASP w Krakowie.

Koordynacja projektu: Ewa Janus

Projekt graficzny, skład i przygotowanie do druku: Iwona Demko
Fotografie: autorzy prac dyplomowych, Sławomir Biernat, Krzesimir Wiater

Publikacja zawiera fragmenty dyplomowych prac pisemnych. Skróty pochodzą od redakcji oraz autorów i autorek tekstów. Opuszczenia zaznaczono nawiasami kwadratowymi, do nawiasów kwadratowych przeniesiono również odautorskie przypisy do tekstu.

Wydanie pierwsze Kraków 2015

Wydawca Wydawnictwo Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie pl. Jana Matejki 13 31-157 Kraków

 

Danuta Ciszewska

Celina Cyganik

Kinga Czaja

Michał Dziekan

Mateusz Kijak

Anna Krowińska

Magdalena Mach

Monika Mazur

Jakub Niewdana

Dominika Porwolik

Katarzyna Skuczyńska

Monika Styrczula

Aneta Śliwa

Piotr Świątoniowski

Jakub Tomczak

Patrycja Tryjefaczka

 

Dyplomy 2014-2015 – publikacja do pobrania w PDF

back to top