Ewaluacja jednostek naukowych

OCENA KADRY

Karta informacyjna o działalności dydaktycznej, organizacyjnej i twórczej.

Karta informacyjna i karta oceny – formularz do pobrania

Karta oceny pracownika niebędącego nauczycielem akademickim – formularz do pobrania

Ocena kadry przez studentów – ankieta, podsumowanie wyników oraz procedura oceny

Z a r z ą d z e n i e nr 14
Rektora Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki
Z a r z ą d z e n i e nr 14Rektora Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki z dnia 12 marca 2014 r. w sprawie oceny nauczycieli akademickich

Z a r z ą d z e n i e nr 16
Rektora Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki
 z dnia 15 marca 2012 r. w sprawie oceny nauczycieli akademickich

Z a r z ą d z e n i e nr 17
Rektora Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki
z dnia 15 marca 2012 r.w sprawie oceny pracowników niebędących nauczycielami akademickimi

 


 

ANKIETA JEDNOSTKI

Ocena parametryczna 2010

Komunikat OPI z dnia 05.12.2011 r.
W związku z ukazaniem się projektu Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego dotyczącego kryteriów i trybu przyznawania kategorii naukowej jednostkom naukowym oraz informacjom przekazywanym przez służby MNISW planowany termin składania zmodyfikowanej „Ankiet jednostki” przypadnie na II kwartał 2012. O szczegółach będziemy informować na bieżąco.

Ankieta jednostki 2010 – formularz do pobrania tutaj

Ankieta jednostki 2011 – formularz do pobrania tutaj

back to top