Zygmunt Wujek

Wszczęcie przewodu na stopień doktora habilitowanego sztuki w dziedzinie sztuk plastycznych, w dyscyplinie sztuk pięknych – 13.03.2007r.

13.03.2007 r. Rada WYdziału Rzeźby powołała receznzentów:

prof. Aleksandra Śliwę (ASP w Krakowie)

prof. Józefa Petruka (UAP)

24 wrzesnia 2007 roku CKds.SiT powołała recenzentów:

prof. Alojzego Grytę (ASP we Wrocławiu)

prof. Andrzeja Jocza (PŁ)

Dzieło przedstawione do habilitacji: “Obiekty pamięci Pomorza Środkowego”.

back to top