200 lat Akademii. 100 lat! Akademii Kobiet

ZAPRASZAMY DO WSPÓLNEGO ŚWIĘTOWANIA 100-LETNIEJ OBECNOŚCI KOBIET W ASP!
14 grudnia 2018 roku na wszystkich wydziałach odbędą się wernisaże wystaw pod wspólnym tytułem

„200 lat Akademii. 100 lat! Akademii Kobiet”

przygotowane z okazji 100-lecia przyjęcia wniosku o oficjalnym dopuszczeniu kobiet do studiów na krakowskiej Akademii Sztuk Pięknych.

 

PROGRAM OBCHODÓW 14 GRUDNIA
godz. 17.00 – pochód zorganizowany przez Wydział Intermediów Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie / hol przy Placu Matejki 13
ok. godz. 17.30 – wernisaż na Wydziale Malarstwa ASP w Krakowie / Dean Gallery i Galeria Wydziału Malarstwa w podziemiach
ok. godz. 18.00 – wernisaż na Wydziale Rzeźby ASP w Krakowie / Galeria Rzeźby “R”
Wystawa na Wydziale Rzeźby potrwa do 10 stycznia 2019 roku
Uczestnicy i uczestniczki wystawy na rzeźbie:
Andrzej Baziak, Pamela Bożek, Michał Butryn, Natalia Cikowska, Aneta Chruścińska, Monika Drożyńska, Gabriela Iwan, Natalia Klimala, Konrad Kozłowski, Antonina Lorek, Aneta Misiaszek, Maciek Pająk, Magdalena Rębisz, Natalia Sarad, Kamil Sosin, Karolina Wajda, Maja Wopźniak, Natalia Zielińska.

Kuratorka wystawy Iwona Demko

14 grudnia 1918 roku na posiedzeniu Profesorów Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie jako pierwsze zdanie zapisano: Przewodniczący podaje wniosek przyjęcia kobiet do Akademii jako zwyczajne uczennice i z tego powodu zwiększyć numerus clausus uczniów zakładu, na co się zgodzono i wniosek ten uchwalono. Ten jeden, krótki zapis zaważył o dalszym losie przyszłych artystek, które pragnęły studiować na Akademii. Od tej pory mogły oficjalnie podejmować kształcenie na krakowskiej ASP.

Nielicznym z nich, na przykład Zofii Baltarowicz-Dzielińskiej, udało się wywalczyć możliwość studiowania nieco wcześniej. Jednak, jako hospitantki, nie były odnotowywane na listach studentów, dlatego też nie można odnaleźć ich nazwisk w archiwalnych dokumentach. Nie mogły także otrzymywać świadectw ukończenia kursów, a w dalszej kolejności być uznawane za profesjonalne artystki.
Konsekwencją tego dnia były również zmiany w zapisach ustaw. W Regulaminie nauk z 1920 roku (art. 5) odnotowano możliwość studiowania kobiet i mężczyzn na równych zasadach:
Do Akademii Sztuk Pięknych przyjmowani być mogą jako uczniowie zwyczajni osoby obojga płci w wieku od 16-tu do 30-tu lat.
Pierwszy semestr roku akademickiego 1919/1920 zaliczyło 17 już nie anonimowych kobiet, a były to: Maria Stanisława Gutkowska i Helena Kozłowska wpisane do pracowni prof. Pieńkowskiego. Irena Bojarska, Irena Borzęcka, Janina Kopysteńska do pracowni prof. Mehoffera. Stefania Feillowa, Halina Miączyńska i Olga Plutecka do pracowni prof. Axentowicza. Maria Fromowiczówna, Bala Lesserówna, Janina Narzymska i Helena Loriówna do pracowni prof. Weissa i najwięcej, bo pięć do pracowni prof. Laszczki (nie licząc obecnej tam już Zofii Baltarowicz) Zofia Marsówna, Natalia Milan, Olga Niewska, Janina Reichertówna i Romana Szereszewska.

W roku 1919/1920 kobiety stanowiły 17,5 % wśród wszystkich studiujących, po 100 latach stanowią 79% wśród studiujących. Jakie będą dalsze losy Akademii? Akademii Kobiet?

Link do wydarzenia:

back to top