Finansowanie badań naukowych i prac rozwojowych

Finansowanie nauki i badań artystyczno-naukowych

DZIAŁALNOŚĆ STATUTOWA

Sprawozdania:

– młodzi naukowcy, sprawozdanie BNiPR (aktualne)

potencjał badawczy (aktualne)

Wnioski :

– wniosek o sfinansowanie projektu badawczego (aktualny)

– potencjał badawczy (aktualny)

Aktualizacja kalkulacji kosztów (aktualny)

Plan zadaniowo finansowy (aktualny)

Zarządzenie Rektora w sprawie zasad i trybu podziału dotacji na działalność statutową oraz jej rozliczenia (aktualne z dnia 26 marca 2018)

Wniosek o zwiększenie środków

Wniosek w sprawie przesunięcia środków

Finansowanie działalności statutowej – utrzymanie potencjału badawczego (aktualne)

REGULAMIN RAPORTOWANIA I PODZIAŁU ŚRODKÓW PRZYZNANYCH NA REALIZACJĘ BADAŃ ARTYSTYCZNO-NAUKOWYCH PRZEZ MŁODYCH NAUKOWCÓW I UCZESTNIKÓW STUDIÓW DOKTORANCKICH-(PODSTAWA PRAWNA Z 2018 R.)

Regulamin podziału dotacji celowej na utrzymanie potencjalu badawczego na Wydziale Rzexby Akademii Sztuk PIeknych im. Jana Matejki w Krakowie

Regulamin_podziału środków na badania naukowe realizowane przez młodych naukowców i uczestników studiów doktoranckich (podstawa prawna z 2016 roku)


FUNDUSZ PROMOCJI TWÓRCZOŚCI


FUNDUSZ STYPENDIALNY I SZKOLNY


NARODOWE CENTRUM BADAŃ I ROZWOJU


NARODOWE CENTRUM NAUKI

NARODOWY PROGRAM HUMANISTYKI


 

Archiwalne dokumenty

młodzi naukowcy (archiwalne)

– potencjał badawczy (archiwalny)

Aktualizacja kosztów (archiwalny)

Plan zadaniowy jednostki (archiwalny)

Zarządzenie Rektora (archialne)

REGULAMIN (archiwalny)

 

back to top