Zasady dyplomowania

Zasady procesu dyplomowania na Wydziale Rzeźby w 2024 r.
Zasady procesu dyplomowania na Wydziale Rzeźby (.pdf)
Załączniki:
Załącznik nr 1 Wniosek o zatwierdzenie tematu pracy dyplomowej (.pdf) (.docx)
Załącznik nr 2 Wzór strony tytułowej pracy pisemnej (.pdf) (.docx)
Załącznik nr 3 Wniosek o przesunięcie terminu złożenia pracy dyplomowej/egzaminu dyplomowego (.pdf) (.docx)
Załącznik nr 4 Wzór recenzji (.pdf) (.docx)
Załącznik nr 5 Wniosek o zmianę recenzenta/promotora pracy dyplomowej (.pdf) (.docx)
Załącznik nr 6 Oświadczenie o nienaruszeniu praw autorskich (.pdf) (.docx)
Załącznik nr 7 Wniosek o wydanie odpisu dyplomu w języku obcym (.pdf) (.docx)

back to top