Rekrutacja

Kierunek rzeźba – stacjonarne, jednolite studia magisterskie

Czas trwania studiów 10 semestrów
Limit przyjęć 17 osób

Rekrutacja krok po kroku

Szczegóły na stronie ASP.

W okresie trwania rejestracji online od 31 maja do 19 czerwca 2023 r. (do godz. 12.00) kandydaci umieszczają skany dokumentów w systemie Akademus, w tym zdjęcia swoich prac (portfolio).

Przebieg egzaminu wstępnego

Przegląd prac i rozmowa kwalifikacyjna: 27, 28 czerwca 2023 r. – kandydat otrzyma indywidualny termin egzaminu, który odbędzie się stacjonarnie.

Szczegółowy opis zasad rekrutacji na kierunku rzeźba określa załącznik do uchwały rekrutacyjnej.

Ważne terminy

  • Rejestracja online: od 31 maja do 19 czerwca 2023 r. do godz. 12.00.
  • Przesyłanie dokumentów: w okresie trwania rejestracji online 31 maja – 19 czerwca 2023 r. do godz. 12.00 (maturzyści 2023 po ogłoszeniu wyników matur, dosyłają świadectwa dojrzałości do dnia 11 lipca 2023 roku do godz. 12.00)

Uwaga: prosimy nie zostawiać rejestracji online na ostatni dzień i ostatnie godziny działania sytemu. System zamyka możliwość edycji danych przez kandydata 19 czerwca 2023 r. o godz. 12:00. Należy systematycznie sprawdzać komunikaty na swoim osobistym koncie na stronie elektronicznej rekrutacji.

Spis lektur zalecanych dla kandydatów na kierunek rzeźba:

  • A. Ałpatow, Historia sztuki, Warszawa 1981
  • W. Baraniewski, Słownik szkolny: malarze, rzeźbiarze, architekci, Warszawa 1993
  • J. Białostocki, Sztuka cenniejsza niż złoto. Opowieść o sztuce europejskiej naszej ery, Warszawa 2001
  • K. Estreicher, Historia sztuki w zarysie, wyd. 5, Warszawa 1982
  • A. Kotula, P. Krakowski, Rzeźba współczesna, Warszawa 1972
  • B. Osińska, Sztuka i czas, t. 1–2, Warszawa 2005 (i późniejsze)
  • M.–J. Opie, Rzeźba. Historia sztuki rzeźbiarskiej od czasów prehistorycznych do współczesnych mistrzów, Wrocław 1996
  • P. Bade, S. Costello, J. Manca, 1000 genialnych rzeźb, 2008

Kontakt

Dziekanat Wydziału Rzeźby
plac Jana Matejki 13
31-157 Kraków pokój nr 004 (parter)
tel. (+48) 512 998 038, 12 299 20 37
email: rzezba@asp.krakow.pl


back to top