Kierunek rzeźba – stacjonarne, jednolite studia magisterskie

 

Czas trwania studiów 10 semestrów
Limit przyjęć 17 osób

Przebieg egzaminu wstępnego

Szczegółowy opis i zasady rekrutacji – link

 

Przegląd i ocena prac – w okresie trwania rejestracji online 4 – 30 czerwca 2020 r. kandydaci przesyłają swoje prace za pośrednictwem systemu rekrutacji online – w formie elektronicznej należy w swoim profilu, w zakładce etapy rekrutacji, udostępnić/dodać własne prace w tym zdjęcia rzeźb (w tym minimum 3 przykłady studium z natury), kompozycje przestrzenne, projekty własne; zdjęcia prac rysunkowych (w tym min. 3 przykłady studium aktu), szkice (w różnych technikach) Prace powinny być bezwzględnie podpisane; zdjęcia prezentujące szeroko rozumianą działalność artystyczną z zakresu m.in.: fotografii, grafiki, projektowania graficznego, malarstwa, działań multimedialnych, itp.

Wymogi formalne dotyczące cyfrowych reprodukcji prac: format plików .jpg , wymiar: długość krótszej krawędzi fotografii min 1920 pikseli, rozdzielczość 72dpi. Nazwy wg schematu: NazwiskoImięLiczbaporządkowa.jpg (np. NowakJan01.jpg). Kandydat jest również zobowiązany do załączenia listy z opisem prac. Dokument *.doc lub *.pdf opisany nazwiskiem i imieniem, numeracja – kolejność zgodna z numeracją w nazwach plików, rok powstania, wymiary (wysokość , szerokość), opis techniki wykonania, tytuł (jeżeli jest).

Rozmowa kwalifikacyjna – 16, 17, 20, 21 lipca 2020r. (kandydat otrzymuje informacje o indywidualny terminie rozmowy kwalifikacyjnej online za pośrednictwem systemu informatycznego udostępnionego przez uczelnię)

Szczegółowy opis i zasady rekrutacji na kierunku rzeźba określa załącznik do uchwały rekrutacyjnej dostępny tutaj.

 

Ważne terminy

 • Rejestracja online: od 4 do 30 czerwca 2020 r. do godz. 23:45
 • Przesłanie dokumentów: (wielkość do 20 MB): w okresie trwania rejestracji online 4 – 30 czerwca 2020 r. za pomocą wewnętrznej skrzynki pocztowej systemu akademus na adres mailowy imienny wpisując jako odbiorcę wiadomości Krawczyńska Danuta – wykaz dokumentów dostępny tutaj
  (maturzyści 2020 dostarczają świadectwa dojrzałości do dnia 13 sierpnia 2020 roku)
  Uwaga: prosimy nie zostawiać rejestracji online na ostatni dzień i ostatnie godziny działania sytemu – czas rejestracji wraz z przesłaniem dokumentów oraz dodawaniem plików podlegających ocenie to ok 1,5 h. System zamyka możliwość edycji danych przez kandydata 30 czerwca 2020 o godz. 23:45

Należy systematycznie sprawdzać komunikaty na swoim osobistym koncie na stronie elektronicznej rekrutacji.

 

Spis lektur zalecanych dla kandydatów na kierunek rzeźba

 • A. Ałpatow, Historia sztuki, Warszawa 1981
 • W. Baraniewski, Słownik szkolny: malarze, rzeźbiarze, architekci, Warszawa 1993
 • J. Białostocki, Sztuka cenniejsza niż złoto. Opowieść o sztuce europejskiej naszej ery, Warszawa 2001
 • K. Estreicher, Historia sztuki w zarysie, wyd. 5, Warszawa 1982
 • A. Kotula, P. Krakowski, Rzeźba współczesna, Warszawa 1972
 • B. Osińska, Sztuka i czas, t. 1–2, Warszawa 2005 (i późniejsze)
 • M.–J. Opie, Rzeźba. Historia sztuki rzeźbiarskiej od czasów prehistorycznych do współczesnych mistrzów, Wrocław 1996
 • P. Bade, S. Costello, J. Manca, 1000 genialnych rzeźb, 2008

Dane teleadresowe

Dziekanat Wydziału Rzeźby
kierunek: rzeźba
stacjonarne, jednolite studia magisterskie
plac Jana Matejki 13
31-157 Kraków
pokój nr 004 (parter)

 

mgr Danuta Krawczyńska
tel. 12 299 20 37
email: dkrawczynska@asp.krakow.pl

 

Do odwołania prosimy o kontakt mailowy.

back to top