Galeria R

Wydział Rzeźby powołał w 2009 roku w historycznych murach Akademii Sztuk  Pięknych profesjonalną galerię rzeźby, mając w swych planach i ambicjach  wykreowanie miejsca, które stałoby się żywym centrum, prezentującym  różnorodne dokonania artystyczne twórców zajmujących się rzeźbą.

W roku 2010 Wydział rozpoczął realizację  cyklu wystawienniczego pt. “Galeria Mistrzów”, który ma na celu   zapoznanie społeczeństwa i środowiska akademickiego z twórczością  wybitnych przedstawicieli rzeźby polskiej. Celem tego zadania jest  niekomercyjne prezentowanie w przestrzeni ekspozycyjnej zwanej “Sienią  Matejkowską” unikatowych dzieł rzeźbiarskich (nigdy dotąd nieprezentowanych w Krakowie), których wartość artystyczna ugruntowuje  pozycję tej dyscypliny i jest świadectwem jej ciągłego rozwoju.

Artyści  wybrani do indywidualnych wystaw pochodzą z różnych  regionów Polski i  chociaż reprezentują odmienne postawy artystyczne, to wspólnym  mianownikiem ich twórczości jest nowatorskie myślenie o formie  rzeźbiarskiej idące w parze z mistrzowską techniką. Oryginalność ich wizji artystycznej wraz z  doskonałością warsztatu wydaje się być charakterystycznym wyróżnikiem,  który zdecydował o wyborze ich twórczości jako reprezentatywnych dla  współczesnych dokonań w zakresie rzeźby.

Wystawy z cyklu  “Galeria Mistrzów” – to wielopokoleniowa  prezentacja twórczości wybitnych artystów, która pozwoli na  wzmocnienie kulturotwórczej roli Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie, na stworzenie platformy dla wspólnej wymiany wiedzy i poglądów,  nie tylko w społeczności akademickiej, ale także w środowiskach funkcjonujących poza uczelnią, dając szansę propagowania idei artystycznych,  poprzez spotkanie szerokiego grona odbiorców z twórcą i jego dziełami.

Wystawa zbiorowa pt. “30nanosekund”.

Uczestnicy wystawy: dr hab. Jarosław Bogucki, dr Szymon Zwoliński, mgr Kaja Koster, mgr Żaneta Psiuk, mgr Jaśmina Kamińska.

18.01.2022

Wiesław Kwak „Liniotwory”

1.12.2021 r.

Wacław Gawlik wystawa ” Czarne astry i…”

8.06.2021 – 18.06.2021

Wystawa Stanisława Cukra

24.03 – 16.04.2021 r.

Wystawa Krzysztofa Tomalskiego

4 do 22 marca 2021 r.

Mariola Wawrzusiak „Biosfera”

19.12.2019 – 18.01.2020

Beata Kotecka – “Dekonstrukcja a nadrealizm…” Pamięci Profesora Andrzeja Jocza

10.09-25.09.2019

 

Józef Sękowski „MATERIA – FORMA – TREŚĆ”

Wystawa z okazji 80. rocznicy urodzin oraz 60-lecia pracy twórczej Artysty

08.10.2019 – 31.10.2019

Adriana Majdzińska „MOJA PRAWDA / TWOJA PRAWDA”

07.05.2019 – 25.05.2019

B. Salwiński “Ludzkie – Arcyludzkie. Męska figuracja”

10.01.2018 – 26.01.2018

(Autorzy zdjęć: Monika Żarnowska, Krzesimir Wiater)

M. Bożyk “grafika”

14.11.2017 – 08.12.2017

A. Getter “Rzeźba udomowiona i inne projekty”

04.10.2017 – 24.10.2017

A. Bednarczyk “Pułapka nieskończoności”

29.06.2017 – 30.08.2017

M. Smosna “POMIĘDZY”

09.05.2017 – 26.05.2017

“Rysunek Semestru Zimowego 2016/2017” J. Klecha, A. Dromert, B. Banasik

14.03.2017 – 28.04.2017

C. Dźwigaj – “PARS PRO TOTO III”

24.01.2017 – 26.02.2017

Wystawa dr J. Kucaba

07.07.2011

back to top