Struktura

Katedra Podstaw Kształcenia Kierunkowego – Kierownik Katedry dr hab. Piotr Twardowski, prof. uczelni

dr Krzesimir Wiater

dr hab. Piotr Twardowski, prof. uczelni
dr Monika Rościszewska

dr Dobiesław Gała

Katedra Rzeźby I – Kierownik Katedry prof. dr hab. Józef Murzyn

prof. dr hab. Jan Tutaj
dr Jacek Dudek

dr hab. Ewa Janus, prof. uczelni
mgr Grzegorz Kumorek

dr hab. Karol Badyna, prof. uczelni
dr Marcin Smosna

prof. dr hab. Józef Murzyn
mgr Dariusz Nowak

Katedra Rzeźby II – Kierownik Katedry prof. dr hab. Jacek Kucaba

dr Magdalena Cisło
dr Michał Dziekan

prof. dr hab. Jacek Kucaba
dr Paweł Jach

dr Marcin Nosko
mgr Andrzej Dromert

dr Jacek Dudek
Grzegorz Rumin

dr Sławomir Biernat
dr Tomasz Bielecki

dr hab. Iwona Demko, prof. uczelni

Katedra Rysunku – Kierownik Katedry dr hab. Mariola Wawrzusiak-Borcz, prof. uczelni

dr hab. Mariola Wawrzusiak-Borcz, prof. uczelni
mgr Maria Woźniak

prof. dr hab. Andrzej Zwolak
dr Bartłomiej Węgrzyn

dr Janusz Janczy

Katedra Projektowania Architektoniczno-Rzeźbiarskiego – Kierownik Katedry dr hab. Bartłomiej Struzik, prof. uczelni

dr hab. Bartłomiej Struzik, prof. uczelni
mgr inż. arch. Michał Dąbek

  • Pracownia Propedeutyki Projektowania Architektoniczno-Rzeźbiarskiego

dr Jan Kuka

dr Wacław Gawlik

Zakład Technik Prezentacji Kreacji Cyfrowej Kierowniczka Zakładu dr Michalina Bigaj

dr Piotr Idzi
mgr Andrzej Baziak

dr Michalina Bigaj

dr Michalina Bigaj

dr Michalina Bigaj

dr Michalina Bigaj

dr Stanisław Marek Dryniak

back to top