Wydziałowy Zespół Zapewnienia Jakości Kształcenia

Wydziałowa Komisja Zapewnienia Jakości Kształcenia Wydziału Rzeźby składa się z dwóch zespołów:

  • Zespół ds. Zapewnienia Jakości Kształcenia WZZJK
  • Zespół do Oceny Jakości Kształcenia WZOJK

 

Zespół ds. Zapewnienia Jakości Kształcenia WZZJK

przewodniczący: prodziekan dr Dobiesław Gała

dr hab. Karol Badyna, prof.uczelni

dr Paweł Jach

sekretarz: dr Bartłomiej Węgrzyn

przedstawiciel doktorantów: mgr Maria Wożniak

przedstawiciele studentów: Marianna Krzysztofik, Julia Kracla, Weronika Chrząstek

 

Zespół do Oceny Jakości Kształcenia WZOJK

kierownicy katedr:

prof. Józef Murzyn

dr hab. Bartłomiej Struzik, prof. uczelni

dr hab. Piotr Twardowski, prof. uczelni

dr hab. Mariola Wawrzusiak-Borcz, prof. uczelni

prof. Jacek Kucaba

sekretarz: mgr Michał Dąbek

 

Partnerzy Wydziału Rzeźby z otoczenia społeczno – gospodarczego:

Pani prof. Judyta Rodzińska – Nowak (Instytut Archeologii UJ)

Pan prof. Mirosław Karbowniczek (AGH)

Pan prof. Zbigniew Szeląg (Konsorcjum Stali SA)

back to top