Wydziałowy Zespół Zapewnienia Jakości Kształcenia

Wydziałowa Komisja Zapewnienia Jakości Kształcenia Wydziału Rzeźby składa się z dwóch zespołów:

Zespół ds. Zapewnienia Jakości Kształcenia

Przewodniczący: prodziekan Wydziału Rzeźby dr Dobiesław Gała

dr hab. Karol Badyna prof. uczelni

dr Paweł Jach

sekretarz: dr Bartłomiej Węgrzyn

przedstawiciel doktorantów: mgr Maria Wożniak

przedstawiciele studentów: Weronika Chrząstek, Daria Pater, Patryk Dudek

Zespół ds. Oceny Jakości Kształcenia

Przewodniczący: dziekan Wydziału Rzeźby prof. dr hab. Jan Tutaj

kierownicy katedr:

prof. dr hab. Józef Murzyn

dr hab. Bartłomiej Struzik, prof. uczelni

dr hab. Piotr Twardowski, prof. uczelni

dr hab. Mariola Wawrzusiak-Borcz, prof. uczelni

prof. dr. hab. Jacek Kucaba

sekretarz: mgr inż. arch. Michał Dąbek

Partnerzy Wydziału Rzeźby z otoczenia społeczno – gospodarczego:

Pani prof. Judyta Rodzińska – Nowak (Instytut Archeologii UJ)

Pan prof. Mirosław Karbowniczek (AGH)

Pan prof. Zbigniew Szeląg (Konsorcjum Stali SA)

back to top