Ogłoszenia

 

HARMONOGRAM ZAKOŃCZENIA ROKU AKADEMICKIEGO 2017/2018

Termin Treść
01.06.2018 (piątek) Zakończenie zajęć semestru letniego
28.05.2018, 29.05.2018,  30.05.2018

(poniedziałek, wtorek, środa)

OBRONY PRAC MAGISTERSKICH
04.06.2018 (poniedziałek) – 15.06.2018 (piątek) Letnia Sesja Egzaminacyjna
10.06.2018 (niedziela) Otwarcie Dorocznej Wystawy Prac Studentów

  • godz. 10.00 – otwarcie wystawy – pl. Matejki 13; ekspozycja czynna pl. Matejki, Karmelicka, Humberta, Smoleńsk, Lea
  • godz. 12.00 – otwarcie Wystawy Dyplomów, Pałac Sztuki TPSP
10.06.2018 (niedziela) – 17.06.2018 (niedziela) Doroczna Wystawa Prac Studentów

ekspozycja czynna od 10 do 18.00

11.06.2018 godz. 9.00 (poniedziałek) PRZEGLĄD SENACKI Wydziały: Malarstwa, Rzeźby, Grafiki (pl. Matejki, Basztowa, Karmelicka, Paderewskiego)
12.06.2018 godz. 9.00 (wtorek) PRZEGLĄD SENACKI Wydziały: Grafiki, Architektury Wnętrz, Konserwacji i Restauracji Dzieł Sztuki, Form Przemysłowych, Intermediów (Humberta, Karmelicka, Lea, Smoleńsk, Piłsudskiego, Krzemionki)
13.06.2018 od godz. 9.00 (środa) PRZEGLĄD WYDZIAŁOWY

liternictwo (pl. Matejki), pl. J. Matejki – I rok, (Pracownia Podstaw Rzeźby, Pracownia Podstaw Kompozycji Przestrzennej, Pracownia Rysunku, dokumentacja foto-wideo), Technologia Sztukatorstwa, Katedra Rzeźby I,

14.06.2018 od godz. 9.00 (czwartek) PRZEGLĄD WYDZIAŁOWY

Katedra Rysunku,  Katedra Projektowania Architektoniczno-Rzeźbiarskiego, Katedra Rzeźby II (Pracownie Materiałowe), Pracownia Rzeźby dla studentów Wydziału Malarstwa,

18.06.2018 (poniedziałek) Demontaż wystawy końcoworocznej
17.09.2018 (poniedziałek) – 28.09.2018 (piątek) Poprawkowa sesja egzaminacyjna
wrzesień 2018 PODSUMOWANIE PRZEGLĄDÓW PROJAKOŚCOWA RADA WYDZIAŁU

 


HARMONOGRAM ZAKOŃCZENIA ROKU AKADEMICKIEGO
2015/2016
NA WYDZIALE RZEŹBY ASP W KRAKOWIE
Termin Treść
30.05.2016, 31.05.2016, 1.06.2016 OBRONY PRAC MAGISTERSKICH
27 maja 2016 (piątek) Zakończenie zajęć semestru letniego
08.06.2016 od godz. 9.00

 

PRZEGLĄD WYDZIAŁOWY

liternictwo (ul. Karmelicka), pl. J. Matejki – I rok (Pracownia Podstaw Rzeźby, Pracownia Podstaw Kompozycji Przestrzennej, Pracownia Rysunku, dokumentacja foto-wideo), Katedra Rzeźby II (Pracownie Materiałowe), intermedia

9.06.2016 od godz. 9.00 PRZEGLĄD WYDZIAŁOWY

Katedra Rzeźby I, Katedra Rysunku,  Katedra Projektowania Architektoniczno-Rzeźbiarskiego

Pracownia Rzeźby dla studentów Wydziału Malarstwa

 

10.06.2016 godz. 10.00 PODSUMOWANIE PRZEGLĄDÓW

– RADA WYDZIAŁU

5 czerwca 2016 (niedziela) Otwarcie Dorocznej Wystawy Prac Studentów

– godz. 10.00 – otwarcie wystawy – pl. Matejki 13; ekspozycja czynna pl. Matejki, Karmelicka, Humberta, Smoleńsk, Lea

– godz. 12.00 – otwarcie Wystawy Dyplomów, Pałac Sztuki TPSP

5 VI (niedziela) do 12 VI (niedziela) Doroczna Wystawa Prac Studentów

ekspozycja czynna od 10 do 18.00

6 VI 2016 (poniedziałek), godz. 9.00

 

PRZEGLĄDY SENACKIE Wydziały: Malarstwa, Rzeźby, Grafiki (pl. Matejki, Basztowa, Karmelicka, Paderewskiego)
7 VI 2016 (wtorek) godz. 9.00 PRZEGLĄDY SENACKIE Wydziały: Grafiki, Architektury Wnętrz, Konserwacji i Restauracji Dzieł Sztuki, Form Przemysłowych, Intermediów (Humberta, Karmelicka, Lea, Smoleńsk, Piłsudskiego)
30 V 2016 do 10 VI 2016 Letnia Sesja Egzaminacyjna
Od 13 VI 2016 do 14 VI 2016 Demontaż wystawy końcoworocznej
Od 15 IX 2016 do 30 IX 2016 Poprawkowa sesja egzaminacyjna

UBEZPIECZENIE OD NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW (NNW) DLA STUDENTÓW NA ROK AKADEMICKI 2018/2019 InterRisk.

 

Zgodnie z decyzją URSS studenci ubezpieczają się w InterRisk, Towarzystwie Ubezpieczeń S.A.
Stawka roczna wynosi 40,00 zł. Studenci wpłacają składkę ubezpieczenia:

  • bezpośrednio przez stronę Towarzystwa Ubezpieczeniowego InterRisk

https://klient.interrisk.pl/EduPlusOnline

klient.interrisk.pl
InterRisk TU S.A. Vienna Insurance Group 2017 – Wszelkie prawa zastrzeżone. Postanowienia odmienne i dodatkowe od OWU

ID Klienta:3bamw

  • na podane niżej konto lub
  • w wybranych Dziekanatach Wydziału przy wpisie na rok studiów.


Ubezpieczenie jest dobrowolne, jednak zalecane.

Wpłatę należy kierować na konto:

Alior Bank SA

53 2490 0005 0000 4100 6051 3264

Marzenna Wandzilak

ul. Św. Jana 9/4

31-017 Kraków

 

Tytułem: imię i nazwisko, kierunek, forma i poziom studiów, rok studiów


 

Międzywydziałowa Katedra Historii i Teorii Sztuki

Terminarz letniej sesji egzaminacyjnej w roku akademickim 2015/2016

Wydział Rzeźby

Egzaminator Przedmiot Rok Termin Sala
dr hab. Franciszek Chmielowski Estetyka z elementami etyki I 8 czerwca, 14:00 „B”
dr Ewa Herniczek Historia sztuki II 6 czerwca, 8:30 100
dr Agnieszka Jankowska-Marzec Historia sztuki XX w. II 7 czerwca, 10:00 „B”
dr hab. Janusz Krupiński Teoria sztuki IV 8 czerwca, 9:00 100
dr Kajetan Młynarski Podstawy filozofii I 7 czerwca, 13:00 „C”
dr Antoni Szoska Socjologia kultury II 9 czerwca, 9:30 „B”
OBRONY PRAC MAGISTERSKICH –  2015/2016, I TERMIN – maj/czerwiec
Lp. Imię i nazwisko Czas, miejsce prezentacji Tytuł pracy artystycznej Tytuł pracy pisemnej Promotor Recenzent Opiekun rozszerzenia Pozostały skład komisji

30.05.2016 – SALA SENACKA

1 Dawid Niedużak 9.00, ul. Kapelanka 24 Totem Kultura i tożsamość Prof. Jerzy Nowakowski Prof. Adam Brincken Ad. dr Marcin Nosko Prof. J. Murzyn

Prof. ASP Ewa Janus

Prof. ASP K. Badyna

Prof. ASP K. Orzech

Prof. B. Salwiński

2 Anna Kuśpiel Ok. 10.20 Galeria Promocyjna ASP Przetrwalniki Przedmiot – nośnik pamięci, ślad historii Prof. Józef Murzyn dr Antoni Szoska Prof. Andrzej Getter, prof. Dźwigaj Prof. ASP Ewa Janus

Prof. J. Nowakowski

Prof. B. Salwiński

Prof. ASP K. Badyna

Prof. ASP K. Orzech

3 Damian Kucaba Ok. 11.20 miejsce – Galeria Wydziału Rzeźby

 

Eksplozja-implozja Autokomentarz Prof. Bogusz Salwiński Ad. dr Dobiesław Gała Prof. ASP Ewa Janus Prof. Józef Murzyn

Prof. J. Nowakowski

Prof. ASP K. Badyna

Prof. ASP K. Orzech

4 Sławomir Zięba Ok. 12.20 miejsce – Galeria Promocyjna ASP Energia – źródło ekspresji Energia – źródło ekspresji Prof. Bogusz Salwiński Dr Marek Dryniak Prof. Andrzej Zwolak, ad. dr Marcin Nosko Prof. ASP Ewa Janus

Prof. Józef Murzyn

Prof. J. Nowakowski

Prof. ASP K. Badyna

Prof. ASP K. Orzech

31.05.2016 SALA SEMINARYJNA NR 3 (PODZIEMIA)

1 Grzegorz Kumorek Ok. 9.00

Galeria Promocyjna ASP

Sprzężenie Kontekst Prof. Jerzy Nowakowski Ad. dr hab. Jacek Kucaba Prof. Andrzej Zwolak Prof. Józef. Murzyn

Prof. ASP Ewa Janus

Prof. Bogusz Salwiński

Prof. ASP K. Badyna

Prof. ASP K. Orzech

2 Konrad Koch Ok. 10.00 Miejsce: Galeria Wydziału Rzeźby „R” Velum Szkiełko i oko Prof. Bogusz Salwińśki Dr Piotr Winskowski Prof. Aleksander Śliwa Prof. Józef Murzyn

Prof. ASP Ewa Janus

Prof. J. Nowakowski

Prof. ASP K. Badyna

Prof. ASP K. Orzech

3 Monika Piwowarczyk-Grzesicka Ok. 11.00

Miejsce: Galeria Promocyjna ASP

Incunabulum Incunabulum Prof. Jerzy Nowakowski Ad. dr Bartłomiej Struzik Prof. Andrzej Zwolak Prof. J. Murzyn

Prof. Bogusz Salwiński

Prof. ASP Ewa Janus

Prof. ASP K. Badyna

Prof. ASP K. Orzech

4 Jędrzej Hechłacz Ok. 12.00 Miejsce prezentacji: korytarz I piętro obok pracowni prof. K. Orzech Fetysz Rytuał wyobraźni Prof. Bogusz Salwiński Ad. dr Dobiesław Gała Prof. ASP Ewa Janus Prof. Józef Murzyn

Prof. J. Nowakowski

Prof. ASP K. Badyna

Prof. ASP K. Orzech

Przerwa

5 Karol Cyrulik Godz. 14.00 Miejsce: Galeria Promocyjna ASP Echo Echo – czas, pamięć, materia Prof. Józef Murzyn Ad. dr Janusz Janczy Prof. ASP Krystyna Orzech Prof. Józef Murzyn

Prof. Bogusz Salwiński

Prof. ASP Ewa Janus

Prof. ASP K. Badyna

Prof. J. Nowakowski

1.06.2016r. (sala senacka)

1 Natalia Jamróz Ok. 9.00

Galeria Promocyjna ASP

Papierówki Sztuka i jej doświadczenie Prof. Józef Murzyn Prof. ASP Jan Tutaj Prof. Krzysztof Nitsch, prof. ASP Ewa Janus Prof. ASP K. Badyna

Prof. Bogusz Salwiński

Prof. ASP Ewa Janus

Prof. ASP K. Orzech

Prof. J. Nowakowski

2 Maria Woźniak Ok. 10.00 miejsce – przed Aulą Ocalenie Obiekt i wymysł. (rozważania o pojęciu sztuki i cechach dzieła artystycznego) Prof. Józef Murzyn Ad. Dr Janusz Janczy Prof. ASP Mariola Wawrzusiak-Borcz Prof. ASP Ewa Janus

Prof. Bogusz Salwiński

Prof. J. Nowakowski

Prof. ASP K. Badyna

Prof. ASP K. Orzech

3 Dariusz Nowak Godz. 11.00 Galeria Promocyjna ASP Cyber Triduum Pikselowe łzy i pikselowy śmiech Prof. Józef Murzyn Prof. ASP Franciszek Chmielowski Prof. ASP Mariola Wawrzusiak-Borcz Prof. ASP Ewa Janus

Prof. Bogusz Salwiński

Prof. ASP K. Orzech

Prof. ASP K. Badyna

Prof. J. Nowakowski

4 Agnieszka Mordalska Ok. 12.00 – miejsce – Przed Aula Axis Mundi Axis Mundi Prof. Bogusz Salwiński Ad. dr Piotr Twardowski Prof. Andrzej Zwolak, Prof. Józef Murzyn

Prof. ASP Ewa Janus

Prof. J. Nowakowski

Prof. ASP K. Badyna

Prof. ASP K. Orzech

Przerwa

5 Olena Glinka Ok. 14.00 miejsce – Galeria Promocyjna ASP Orga-ni-zm Studium Człowieka Nieświadomego- zbiór tłumaczeń ogólnych Prof. Józef Murzyn Ad. dr Janusz Janczy Prof. ASP Ewa Janus Prof. Bogusz Salwiński

Prof. J. Nowakowski

Prof. ASP K. Badyna

Prof. ASP K. Orzech

Podsumowanie obron

back to top