Ogłoszenia

​DZIEKANAT WYDZIAŁU RZEŹBY CZYNNY
poniedziałek – czwartek w godzinach 10:00 – 14:00
piątek – dzień bez przyjmowania stron, prace wewnętrzne

Organizacja roku akademickiego 2021/2022

Terminy zajęć dydaktycznych w roku akademickim 2021/2022:
semestr zimowy
od 4 października 2021 roku (pon.) do 22 grudnia 2021 roku (śr.)
od 3 stycznia 2022 roku (pon.) do 28 stycznia 2022 roku (pt.)
semestr letni
od 14 lutego 2022 roku (pon.) do 14 kwietnia 2022 roku (czw.)
od 20 kwietnia 2022 roku (śr.) do 27 maja 2022 roku (pt.)

Terminy sesji egzaminacyjnej:
Sesja zimowa
od 31 stycznia 2022 roku (pon.) do 4 lutego 2022 roku (pt.)
Zimowa sesja poprawkowa
w terminach ustalonych przez dziekanów, nie później niż do 28 lutego 2022 roku (pon.)
Sesja letnia
od 30 maja 2022 roku (pon.) do 10 czerwca 2022 roku (pt.)
Letnia sesja poprawkowa
od 15 września 2022 roku (czw.) do 30 września 2022 roku (pt.)

Dni wolne od zajęć:
Przerwa świąteczna (Boże Narodzenie)
od 23 grudnia 2021 roku (czw.) do 31 grudnia 2021 roku (pt.)
Przerwa semestralna
od 7 lutego 2022 roku (pon.) do 11 lutego 2022 roku (pt.)
Przerwa świąteczna (Wielkanoc)
od 15 kwietnia 2022 roku (pt.) do 19 kwietnia 2022 roku (wt.)
Wakacje letnie
od 1 lipca 2022 roku (pt.) do 30 września 2022 roku (pt.)

back to top