Ogłoszenia

DZIEKANAT WYDZIAŁU RZEŹBY CZYNNY
poniedziałek – czwartek w godzinach 10:00 – 14:00
piątek – dzień bez przyjmowania stron, prace wewnętrzne

 

Organizacja roku akademickiego 2023/2024

Terminy zajęć dydaktycznych w roku akademickim 2023/2024:
semestr zimowy:
od 2 października 2023 roku (pon.) do 21 grudnia 2023 roku (czw.)
od 2 stycznia 2024 roku (wt.) do 2 lutego 2024 roku (pt.)
semestr letni:
od 19 lutego 2024 roku (pon.) do 28 marca 2024 roku (czw.)
od 3 kwietnia 2024 roku (śr.) do 31 maja 2024 roku (pt.)

Terminy sesji egzaminacyjnej:
Sesja zimowa – od 5 lutego 2024 roku (pon.) do 9 lutego 2024 roku (pt.)
Zimowa sesja poprawkowa – w terminach ustalonych przez dziekana między 19 a 29 lutego 2024 r.
Sesja letnia – od 3 czerwca 2024 roku (pon.) do 14 czerwca 2024 roku (pt.)
Letnia sesja poprawkowa – od 16 września 2024 roku (pon.) do 30 września 2024 roku (pon.)

Dni wolne od zajęć:
Przerwa świąteczna (Boże Narodzenie) – od 22 grudnia 2023 roku (pt.) do 29 grudnia 2023 roku (pt.)
Przerwa semestralna – od 12 lutego 2024 roku (pon.) do 16 lutego 2024 roku (pt.)
Przerwa świąteczna (Wielkanoc) – od 29 marca 2024 roku (pt.) do 2 kwietnia 2024 roku (wt.)
Wakacje letnie – od 1 lipca 2024 roku (pon.) do 30 września 2024 roku (pon.)

Wystawa końcoworoczna będzie prezentowana w dniach 9-16 czerwca 2024 roku

back to top