Katedra Projektowania Architektoniczno-Rzeźbiarskiego

Katedra Projektowania Architektoniczno Rzeźbiarskiego – Kierownik Katedry dr hab. Bartłomiej Struzik, prof. uczelni

dr hab. Bartłomiej Struzik, prof. uczelni
mgr inż. arch. Michał Dąbek

  • Pracownia Propedeutyki Projektowania Architektoniczno-Rzeźbiarskiego

dr Jan Kuka

dr Wacław Gawlik

back to top