Dyplomy 2005

Katarzyna Biernat

Dyplom zrealizowany w Pracowni nr I

Tytuł pracy pisemnej : “Krąg – pamięci czasom minionym”
Tytuł pracy rzeźbiarskiej : “Krąg – pamięci czasom minionym”

Promotor : Prof. ASP Bogusz Salwiński
Recenzent : ad. Jan Tutaj

Tomasz Chwaja

Dyplom zrealizowany w Pracowni nr I

Tytuł pracy rzeźbiarskiej : “Krzywe Zwierciadło”
Tytuł pracy pisemnej : “Krzywe Zwierciadło”

Promotor : Prof. ASP Bogusz Salwiński
Recenzent : Ad. Krystyna Orzech

Barbara Dymek

Promotor: Prof. Józef Sękowski
Recenzent: Prof. Roman Skowron

Tytuł pracy rzeźbiarskiej: “Pejzaż”
Tytuł pracy pisemnej: “Pejzaż”

Maciej Gaik

Promotor: Prof. Antoni Porczak
Recenzent: Prof. Zbigniew Bajek

Tytuł pracy rzeźbiarskiej: “Dystans”
Tytuł pracy pisemnej: “Dystans”

Daniel Galanty

Dyplom zrealizowany w Pracowni nr II

Promotor : Prof. Jerzy Nowakowski
Recenzent : St. wykł. Mgr Antoni Szoska

Praca rzeźbiarska : “Uporządkowanie przestrzeni- kompozycja przestrzeni”
Praca pisemna : “Autoreferat”

Magdalena Hałoń

Promotor: Prof. Józef Sękowski
Recenzent: Ad. Krystyna Orzech

Tytuł pracy rzeźbiarskiej: “Głowa – spotkanie”
Tytuł pracy pisemnej: “Spotkanie”

Paweł Jach

Dyplom zrealizowany w Pracowni nr I

Tytuł pracy rzeźbiarskiej : “Ikar”
Tytuł pracy pisemnej : “Ikarowe loty”

Promotor : Prof. ASP Bogusz Salwiński
Recenzent : Ad. Karol Badyna

Agnieszka Koźluk

Promotor: Prof. Józef Sękowski
Recenzent: Prof. Marek Szymański

Tytuł pracy rzeźbiarskiej: “Ciało”
Tytuł pracy pisemnej: “Ciało”

Adriana Makarska

Dyplom zrealizowany w Pracowni nr I

Tytuł pracy rzeźbiarskiej : “Sfery – pomiędzy materią”
Tytuł pracy pisemnej : “Sfery – pomiędzy materią”

Promotor : Prof. ASP Bogusz Salwiński
Recenzent : Ad. Ewa Janus

Bartosz Ogarek

Dyplom zrealizowany w Pracowni nr II

Promotor : Prof. Jerzy Nowakowski
Recenzent : Mgr Antoni Szoska

Praca rzeźbiarska : “Uporządkowanie przestrzeni- kompozycja przestrzeni”
Praca pisemna : “Autoreferat”

Michał Piech

Promotor: Prof. Józef Sękowski
Recenzent: Ad. Krystyna Orzech

Tytuł pracy rzeźbiarskiej: “Znaki Runiczne”
Tytuł pracy pisemnej: “Labirynt znaków – RUNY”

Piotr Pietrasiewicz

Promotor: Prof. Antoni Porczak
Recenzent: Dr Jan Kajetan Młynarski

Tytuł pracy rzeźbiarskiej: “Żywy Kamień – okno w jaskini”
Tytuł pracy pisemnej: “Żywy Kamień – okno w jaskini”

Anna Pąśko

Dyplom zrealizowany w Pracowni nr I

Tytuł pracy rzeźbiarskiej : “Kapliczki”
Tytuł pracy pisemnej : “Kapliczki”

Promotor : Prof. ASP Bogusz Salwiński
Recenzent : Ad. Jan Tutaja

Ada Szczudło

Promotor: Prof. Józef Sękowski
Recenzent: Dr hab. Ewa Herniczek

Tytuł pracy rzeźbiarskiej: “Interludium”
Tytuł pracy pisemnej: “Interludium tu i teraz”

Ewa Szlachetka-Depak

Promotor: Prof. Józef Sękowski
Recenzent: Ad. Karol Badyna

Tytuł pracy rzeźbiarskiej: “Określić nieokreśloność”
Tytuł pracy pisemnej: “Określić nieokreśloność – autoreferat”

back to top