Dyplomy 2006

Marek Baran

Promotor: Prof. Józef Sękowski
Recenzent: Ad. I st. Krystyna Orzech

Tytuł pracy rzeźbiarskiej: “Wyobrażenie”
Tytuł pracy pisemnej: “Wyobrażenie”

Sławomir Biernat

Promotor: Prof. Józef Sękowski
Recenzent: Ad. I st. Ewa Janus

Tytuł pracy rzeźbiarskiej: “Masa i ruch”
Tytuł pracy pisemnej: “Masa i ruch”

Magdalena Daniel

Promotor: Prof. Józef Sękowski
Recenzent: Dr Ewa Herniczek

Tytuł pracy rzeźbiarskiej: “Zabawa”
Tytuł pracy pisemnej: “Zabawa”

Lidia Fręchowicz

Promotor: Prof. Józef Sękowski
Recenzent: Ad. I st. Krystyna Orzech

Tytuł pracy rzeźbiarskiej: “Nieoswojony logos – widzialność, niewidzialność”
Tytuł pracy pisemnej: “Nieoswojony logos – widzialność, niewidzialność”

Paulina Humieńczuk-Ogarek

Dyplom zrealizowany w Pracowni Rzeźby II

Promotor: Profesor Jerzy Nowakowski
Recenzent: Ad. I st. Ewa Janus

Tytuł pracy rzeźbiarskiej: “Agorafobia”
Tytuł pracy pisemnej: “Agorafobia”

Dagmara Idzi

Dyplom zrealizowany w Pracowni Rzeźby II

Promotor: Profesor Jerzy Nowakowski
Recenzent: St. wykł. Mgr Andrzej Peller

Tytuł pracy rzeźbiarskiej: “Sumo mawashi”
Tytuł pracy pisemnej: “Rytuał sumo”

Michał Kapuściński

Promotor: Prof. Józef Sękowski
Recenzent: Prof. Józef Murzyn

Tytuł pracy rzeźbiarskiej: “Sen”
Tytuł pracy pisemnej: “Sen”

Magdalena Kołodziej

Dyplom zrealizowany w Pracowni Rzeźby IV

Promotor: Profesor ASP Józef Murzyn
Recenzent: Dr Jan Kajetan Młynarski

Tytuł pracy rzeźbiarskiej: “Ego”
Tytuł pracy pisemnej: “Ego”

Cezary Kotowicz

Dyplom zrealizowany w Pracowni Rzeźby II

Promotor: Profesor Jerzy Nowakowski
Recenzent: Ad. I st. Karol Badyna

Tytuł pracy rzeźbiarskiej: “Dotyk”
Tytuł pracy pisemnej: “Zagadnienia abstrakcyjne w rzeźbie realistycznej”

Dariusz Lewandowski

Promotor: Prof. Józef Sękowski
Recenzent: Prof. Roman Skowron

Tytuł pracy rzeźbiarskiej: “Zeus Gromowładny, Apollo i Dionizos”
Tytuł pracy pisemnej: “Forma i znaczenie”

Marek Maślaniec

Dyplom zrealizowany w Pracowni Rzeźby I

Promotor: Prof. Bogusz Salwiński
Recenzent: Ad. dr hab. Karol Badyna

Tytuł pracy rzeźbiarskiej: „Portret prof. Stanisława Hadyny”
Tytuł pracy pisemnej: „Portret prof. Stanisława Hadyny”

Katarzyna Ozga

Dyplom zrealizowany w Pracowni Rzeźby I

Promotor: Profesor Bogusz Salwiński
Recenzent: prof. dr hab. Krystyna Wilkoszewska

Tytuł pracy rzeźbiarskiej: „Ciało Natury”
Tytuł pracy pisemnej: „Ciało Natury”

Anna Rasińska

Promotor: Prof. Józef Sękowski
Recenzent: Ad. I st. Krystyna Orzech

Tytuł pracy rzeźbiarskiej: “3 x M (Miasto, Masa, Maszyna)”
Tytuł pracy pisemnej: “Megamaszyna”

Edward Rey

Dyplom zrealizowany w Pracowni Rzeźby I

Promotor: Prof. Bogusz Salwiński
Recenzent: Dr Jan Kajetan Młynarski

Tytuł pracy rzeźbiarskiej: „W ciągłości Polsko-Francuskiej”
Tytuł pracy pisemnej: „W ciągłości Polsko-Francuskiej”

Karolina Mitka

Promotor: Prof. Józef Sękowski
Recenzent: ad. I st. Jan Tutaj

Tytuł pracy rzeźbiarskiej: “2 + 3D”
Tytuł pracy pisemnej: “2 + 3D”

Izabela Sapała

Promotor: Prof. Józef Sękowski
Recenzent: Prof. Józef Murzyn

Tytuł pracy rzeźbiarskiej: “Lęk”
Tytuł pracy pisemnej: “Lęk”

Katarzyna Skupny

Promotor: Prof. Antoni Porczak
Recenzent: Dr Jan Kajetan Młynarski

Tytuł pracy rzeźbiarskiej: “Women’s studies”
Tytuł pracy pisemnej: “Women’s studies”

back to top