Dyplomy 2008

Wojciech Batko

Dyplom zrealizowany w Pracowni Rzeźby II
Promotor: Profesor Jerzy Nowakowski
Recenzent: dr Ewa Herniczek

Tytuł pracy rzeźbiarskiej: Złomiarze
Tytuł pracy pisemnej: Mój materializm

Zbigniew Blajerski

Dyplom zrealizowany w Pracowni Rzeźby II
Promotor: Profesor Jerzy Nowakowski
Recenzent: ad. I st. Jan Tutaj

Tytuł pracy rzeźbiarskiej: Przestrzeń dialogu
Tytuł pracy pisemnej: Przestrzeń dialogu

http://zbigniewblajerski.com/

Iga Borkowska

Dyplom zrealizowany w Pracowni Rzeźby II
Promotor: Profesor Jerzy Nowakowski
Recenzent: dr Antoni  Szoska

Tytuł pracy rzeźbiarskiej: Wersja pierwsza
Tytuł pracy pisemnej: Wersja druga

Karolina Brzuzan

Dyplom zrealizowany w Pracowni Rzeźby IV
Promotor: Profesor ASP Józef Murzyn
Recenzent: ad. I st. Grzegorz Sztwiertnia

Tytuł pracy rzeźbiarskiej: Flehming
Tytuł pracy pisemnej: Flehming

Karolina Krajcarz

Dyplom zrealizowany w Pracowni Rzeźby IV
Promotor: Profesor ASP Józef Murzyn
Recenzent: Adiunkt I stopnia Ewa Janus

Tytuł pracy rzeźbiarskiej: „Świątynia” dom duszy
Tytuł pracy pisemnej: Światynia

Mirosław Gołofit

Dyplom zrealizowany w Pracowni Rzeźby IV
Promotor: Profesor ASP Józef Murzyn
Recenzent: dr Ewa Herniczek

Tytuł pracy rzeźbiarskiej: Początek
Tytuł pracy pisemnej: Arche

Karolina Leniar

Dyplom zrealizowany w Pracowni Rzeźby I
Promotor: Profesor Bogusz Salwiński
Recenzent: dr Jan Kajetan Młynarski

Tytuł pracy rzeźbiarskiej: Papryka rzecz niepospolita
Tytuł pracy pisemnej: Rozważania o pewnym zastosowaniu wyobraźni w celu poszerzenia świadomości

Wojciech Łacek

Dyplom zrealizowany w Pracowni Rzeźby IV
Promotor: Profesor ASP Józef Murzyn
Recenzent: ad. I st. Karol Badyna

Tytuł pracy rzeźbiarskiej: Chrystus Frasobliwy – drogowskaz wertykalny
Tytuł pracy pisemnej: Sakralizacja przestrzeni w relacji z odbiorcą

Wojciech Łacek

Dyplom zrealizowany w Pracowni Rzeźby IV
Promotor: Profesor ASP Józef Murzyn
Recenzent: ad. I st. Karol Badyna

Tytuł pracy rzeźbiarskiej: Chrystus Frasobliwy – drogowskaz wertykalny
Tytuł pracy pisemnej: Sakralizacja przestrzeni w relacji z odbiorcą

Anna Dunal

Promotor: Prof. Antoni Porczak
Recenzent: Dr Mariusz Front

Tytuł pracy rzeźbiarskiej: Made in China
Tytuł pracy pisemnej: Obcy

Agnieszka Gołębiowska

Promotor: Prof. Antoni Porczak
Recenzent: Dr Mariusz Front

Tytuł pracy rzeźbiarskiej: Działania artystyczne a konsumpcjonizm
Tytuł pracy pisemnej: Działania artystyczne a konsumpcjonizm (kryzys w kulturze)

Małgorzata Kołodziej

Promotor: Prof. Antoni Porczak
Recenzent: dr Jan Kajetan Młynarski

Tytuł pracy rzeźbiarskiej: Wielowymiarowość rzeczywistości – instalacja interaktywna
Tytuł pracy pisemnej: Wielowymiarowość rzeczywistości – zapiski

Maria Rząca

Dyplom zrealizowany w Pracowni Rzeźby IV
Promotor: Profesor ASP Józef Murzyn
Recenzent: Dr Jan Kajetan Młynarski

Tytuł pracy rzeźbiarskiej: Kartki pamięci
Tytuł pracy pisemnej: Nieśmiertelność

Wojciech Witowski

Promotor: Prof. Antoni Porczak
Recenzent: Dr Mariusz Front

Tytuł pracy rzeźbiarskiej: Ustaw się
Tytuł pracy pisemnej: Ustawić się

Beata Ważny

Dyplom zrealizowany w Pracowni Rzeźby II
Promotor: Profesor Jerzy Nowakowski
Recenzent: ad. I st. Ewa Janus

Tytuł pracy rzeźbiarskiej: Fetysz
Tytuł pracy pisemnej: Fetyszyzm – w poszukiwaniu tożsamości

Michael Sikorski

Promotor: Profesor Józef Sękowski
Recenzent: dr Ewa Herniczek

Tytuł pracy rzeźbiarskiej: Iberia submerged
Tytuł pracy pisemnej: Hieronimus Bosch: człowiek, jego malarstwo i ta dziwna zależność pomiędzy tym, co zmysłowe, a tym co racjonalne, to właśnie zwiemy rzeczywistością

Łukasz Pipczyński

Promotor: Profesor Józef Sękowski
Recenzent: dr Antoni Szoska

Tytuł pracy rzeźbiarskiej: Przed-miot
Tytuł pracy pisemnej: Obiekt – jako przed-miot poznania. Zaproszenie do mojej głowy.

Sabina Pelc

Dyplom zrealizowany w Pracowni Rzeźby I

Promotor: Profesor Bogusz Salwiński
Recenzent : dr Jan Kajetan Młynarski

Tytuł pracy rzeźbiarskiej: Autodestrukcja”
Tytuł pracy pisemnej:  “Autodestrukcja”

Anna Śpiewla

Dyplom zrealizowany w Pracowni Rzeźby I
Promotor: Profesor Bogusz Salwiński
Recenzent: ad. I st. Krystyna Orzech

Tytuł pracy rzeźbiarskiej: Cud przemiany
Tytuł pracy pisemnej: Transcendencja widzenia

Weronika Okoń

Dyplom zrealizowany w Pracowni Rzeźby I
Promotor: Profesor Bogusz Salwiński
Recenzent: dr Agnieszka Jankowska-Marzec

Tytuł pracy rzeźbiarskiej: „Unio Mistica” – Ku wyzwoleniu w Bogu
Tytuł pracy pisemnej: Droga do Boga w mistyce Wschodu i Zachodu

back to top