Dyplomy 2012

Magdalena Cisło

Dyplom zrealizowany w Pracowni nr I

Tytuł pracy pisemnej : “O przezwyciężaniu cierpienia, o twórczej sile nadziei”
Tytuł pracy rzeźbiarskiej : “O przezwyciężaniu cierpienia, o twórczej sile nadziei -cykl rzeźb”

Promotor : Prof ASP Bogusz Salwiński
Recenzent : dr Mariola Wawrzusiak – Borcz

Monika Rościszewska

Dyplom zrealizowany w Pracowni nr I

Tytuł pracy pisemnej :Rzeczywistość -wrażliwośc -deformacje

Tytuł pracy rzeźbiarskiej :Rzeczywistość -wrażliwośc -deformacje

Promotor – prof. Bogusz Salwiński

Recenzent – dr hab.Jan Tutaj

Małgorzata Stańczyk

Dyplom zrealizowany w Pracowni nr II

Praca pisemna : “Odziaływania międzyludzkie oraz ich wpływ na indywidulaną jednostkę”
Praca rzeźbiarska : “Indywidualia”

Promotor : Prof. Jerzy Nowakowski
Recenzent : dr Janusz Janczy

Andrzej Szymczyk

Dyplom zrealizowany w Pracowni nr IV

Temat pracy pisemnej : “Dziennik”
Temat pracy rzeźbiarskiej : “Dyptyk”

Promotor : Prof. Józef Murzyn
Recenzent : dr Antoni Szoska

Paulina Szymczyk

Dyplom zrealizowany w Pracowni nr III

Temat pracy pisemnej : “Praznak”
Tytuł pracy rzeźbiarskiej : “Praznak -cykl rzeźb”

Promotor – Prof. ASP Karol Badyna
Recenzent – dr Bartłomiej Struzik

Bernadetta Tajs

Dyplom zrealizowany w Pracowni nr IV

Temat pracy pisemnej : “Żywioł apolliński i dionizyjski -wewnętrzny dialog”
Temat pracy rzeźbiarskiej : “6942”

Promotor : Prof. Józef Murzyn
Recenzent : Prof. Franciszek Chmielowski

Marta Kufel

Dyplom zrealizowany w Pracowni nr II

Temat pracy pismnej :”Gra”- dzieło – odbiorca

Tytuł pracy rzeźbiarskiej :“Gra” interakcja pomiędzy dziełem a odbiorcą .

Promotor : Prof. Jerzy Nowakowski

Recenzent : dr Agnieszka Jankowska – Marzec

Paulina Stępień

Dyplom zrealizowany w Pracowni nr IV

Tytuł pracy pisemnej : “Przemiany – serce. Przemiany – kobiecość”

Tytuł pracy rzeźbiarskiej : “Przemiany – kobiecość”

Promotor – Prof. ASP Józef Murzyn

Recenzent – dr Janusz Janczy

Aleksandra Zawadzińska

Dyplom zrealizowany w Pracowni nr IV

Tytuł pracy pisemnej : “Doświadczenie metafizycznej ciszy”
Tytuł pracy rzeźbiarskiej : “Cisza”

Promotor – Prof. Józef Murzyn
Recenzent – Prof. Franciszek Chmielowski

Mikołaj Sozański

Dyplom zrealizowany w Pracowni nr IV

Tytuł pracy pisemnej : “Zdobywacz pieniędzy”
Tytuł pracy rzeźbiarskiej : “Human”

Promotor – Prof ASP Józef Murzyn
Recenzent – dr Mariola Wawrzusiak-Borcz

Aleksandra Zimny

Dyplom zrealizowany w Pracowni nr IV

Tytuł pracy pisemnej : “Kosmos(kształt nieskończoności)”
Tytuł pracy rzeźbiarskiej : “Kształt wszechświata”

Promotor – Prof. Józef Murzyn
Recenzent – dr Mariola Wawrzusiak-Borcz

Jacek Przybylski

Dyplom zrealizowany w Pracowni nr IV

Tytuł pracy pisemnej : “Coś wisi w powietrzu”
Tytuł pracy rzeźbiarskiej : “Wspomnienie z innego świata”

Promotor – Prof ASP Józef Murzyn
Recenzent – Ad. dr Janusz Janczy

Paula Krać

Dyplom zrealizowany w Pracowni nr IV

Tytuł pracy pisemnej : “Wnętrze i zewnętrze – różne czy tożsame?”
Tytuł pracy rzeźbiarskiej : “Wnętrze i zewnętrze – różne czy tożsame?”

Promotor – Prof ASP Józef Murzyn
Recenzent – dr Agnieszka Jankowska-Marzec

Arkadiusz Szostak

Dyplom zrealizowany w Pracowni nr IV

Tytuł pracy pisemnej : “Koegzystencja”
Tytuł pracy rzeźbiarskiej : “Fuzja”

Promotor – Prof ASP Józef Murzyn
Recenzent – dr hab. Jan Tutaj

Wawrzyniec Woźniak

Dyplom zrealizowany w Pracowni nr I

Tytuł pracy pisemnej : “Pomiędzy młotem i kowadłem – czyli pomiędzy aktem twórczym a odtwórczym”
Tytuł pracy rzeźbiarskiej : “Sarkofag”

Promotor : Prof ASP Bogusz Salwiński
Recenzent : ad. dr Bartłomiej Struzik

Katarzyna Tomczak

Dyplom zrealizowany w Pracowni nr II

Praca pisemna : “Bez tytułu”
Praca rzeźbiarska : “Bez tytułu”

Promotor : Prof. Jerzy Nowakowski
Recenzent : dr hab. Jan Tutaj

Kamil Słowik

Dyplom zrealizowany w Pracowni nr III

Temat pracy pisemnej : “Metafizyka cienia”
Tytuł pracy rzeźbiarskiej : “Kain i Abel”

Promotor – Prof. ASP Karol Badyna
Recenzent – ad dr. Piotr Twardowski

Mateusz Chudzik

Dyplom zrealizowany w Pracowni nr III

Temat pracy pisemnej : “Zwierzęca natura”
Tytuł pracy rzeźbiarskiej : “Spotkanie  rzeźba animalistyczna”

Promotor – Prof. ASP Karol Badyna
Recenzent – dr Agnieszka Jankowska- Marzec

Anna Barszcz

Tytuł pracy pisemnej : “Look at me !”

Tytuł pracy rzeźbiarskiej : “Look at me ! “

Promotor – Prof ASP Józef Murzyn

Recenzent – dr Grzegorz Biliński

Marta Kamińska

Dyplom zrealizowany w Pracowni nr IV

Tytuł pracy pisemnej : “Każdy szczur rodzi się królikiem / Bajka o śnie królika”
Tytuł pracy rzeźbiarskiej : “Bajka o śnie królika”

Promotor – Prof ASP Józef Murzyn
Recenzent – dr hab. Grzegorz Biliński

Marta Kalata

Dyplom zrealizowany w Pracowni nr I

Tytuł pracy pisemnej : “W brzuchu wielkiej ryby”
Tytuł pracy rzeźbiarskiej : “W brzuchu wielkiej ryby”

Promotor : Prof. ASP Bogusz Salwiński
Recenzent : dr Kajetan Młynarski

Barbara Dyblik

Dyplom zrealizowany w Pracowni nr III

Temat pracy pisemnej : “Praznak”
Tytuł pracy rzeźbiarskiej : “Praznak -cykl rzeźb”

Promotor – Prof. ASP Karol Badyna
Recenzent – dr Bartłomiej Struzik

back to top