Dyplomy 2021

Urszula Marzec

Dyplom w pracowni IV

Tytuł pracy magisterskiej: „Proces dekompozycji”

Promotor: prof. dr hab. Józef Murzyn

Opiekun rozszerzenia do dyplomu: dr hab. Mariola Wawrzusiak-Borcz, prof. ASP

Recenzent: dr Magdalena Cisło

back to top