Emalia Eksperymentalna- konferencja +wydawnictwo- prof. J. Kucaba

Wydawnictwo naukowe podsumowujące dwa Międzynarodowe Sympozja Emalierskie “Emalia eksperymentalna”, które odbyły się na Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie w latach 2012 i 2013.

Publikacja przyczyniła się do zapoznania z tematem szerszego grona odbiorców: artystów, studentów i pedagogów oraz promocji Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie. Zawierała materiały z dwóch Międzynarodowych Sympozjów Emalierskich “Emalia eksperymentalna” organizowanych na Akademii Sztuk Pięknych w dwóch kolejnych latach 2012 i 2013 roku. Było to dwujęzyczne wydawnictwo międzynarodowych autorów, w którego składzie znalazły się następujące artykuły:

1. mgr Ewa Gil – Główny technolog firmy Emalia Olkusz S.A. – „ Emalia ceramiczna w przemyśle”.
2. Tetyana Ilyina, Ukraina – „Twórczość Olexandra Borodaja” oraz “Współczesna emalia na Ukrainie: typologia, metody kształtowania i kierunki rozwoju”.
3. Mikhail Selishchev, Rosja – „Kolaż i emalia. Poszukiwania nowych idei emalierskich”.
4. Pal Tóth, Kecskemét (Węgry) „Emalia komórkowa (cloisonné) i żłobkowa (champlevé). Techniki tworzenia i materiały.” oraz „Miniatura emalierska. Techniki malarskie i materiały”.
5. dr hab. Marek Nocuń prof. AGH z katedry Powłok Amorficznych AGH w Krakowie: “Dobór emalii do materiału podobrazia i problemy technologiczne emaliowania wyrobów wielkoformatowych”.
6. prof. Nuria Lopez Ribalta, Hiszpania „Emalia artystyczna w Katalonii: Tradycja i nowoczesność. Nowe prądy.”
7. Ewa Klinowska, Polska „Shippō .O sztuce emalii japońskiej – wybrane zagadnienia” oraz “Emalie na metalach szlachetnych. Różnorodność stosowanych technik emalierskich i różnorodność uzyskiwanych efektów plastycznych”.
8. Gyergyádesz László (Węgry), “Emalia w sztuce współczesnej. Międzynarodowa działalność studia emalierskiego w Kecskemét na przestrzeni 40 lat.”
9. dr hab. Jacek Kucaba: „Emalia eksperymentalna” Cykl międzynarodowych sympozjów emalierskich na Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie.

Obok referatów publikacja zawiera bogaty materiał ilustracyjny dokumentujący zarówno twórczość prelegentów w technice emalii jak i przebieg sympozjów oraz towarzyszące im wystawy na ASP w Krakowie.m.in. Dokumentację wystawy pt. „Nowe życie przedmiotu” będącą wynikiem współpracy pomiędzy ASP w Krakowie a Firmą Emalia Olkusz. S.A, która zrealizowała ze studentami warsztaty emalierskie oraz wystawę prac międzynarodowych artystów, towarzyszącą II Międzynarodowemu Sympozjum Emalierskiemu.

Artyści którzy wystawili wówczas swoje prace na wystawie towarzyszącej to:

1. Ewa Buksa – Klinowska
2. Pal Tóth
3. Mikhail Selishchev
4. Núria López Ribalta
5. Tetyana Ilyina
6. Michał Sroka
7. Malgorzata Pabich
8. Andreu Vilasís
9. Carme Parellada
10. Rafael Arroyo
11. Perote Armengol

back to top