Finansowanie badań naukowych i prac rozwojowych – archiwalne

Finansowanie nauki i badań artystyczno-naukowych

DZIAŁALNOŚĆ STATUTOWA

Sprawozdania :

młodzi naukowcy

– potencjał badawczy

Wnioski :

młodzi naukowcy

potencjał badawczy

Aktualizacja kosztów

Plan zadaniowy jednostki

Zarządzenie Rektora

Wniosek o zwiększenie środków

Wniosek w sparwie przesunięcia środków

REGULAMIN RAPORTOWANIA I PODZIAŁU ŚRODKÓW PRZYZNANYCH NA REALIZACJĘ BADAŃ ARTYSTYCZNO-NAUKOWYCH PRZEZ MŁODYCH NAUKOWCÓW I UCZESTNIKÓW STUDIÓW DOKTORANCKICH-(PODSTAWA PRAWNA Z 2018 R.)

Regulamin_podziału środków na badania naukowe realizowane przez młodych naukowców i uczestników studiów doktoranckich (podstawa prawna z 2016 roku)

REGULAMIN (archiwalny)


FUNDUSZ PROMOCJI TWÓRCZOŚCI


FUNDUSZ STYPENDIALNY I SZKOLNY


NARODOWE CENTRUM BADAŃ I ROZWOJU


NARODOWE CENTRUM NAUKI

NARODOWY PROGRAM HUMANISTYKI

back to top