HARMONOGRAM ZAKOŃCZENIA ROKU AKADEMICKIEGO 2016/2017 NA WYDZIALE RZEŹBY ASP W KRAKOWIE

Termin

Treść

26.05.2017 (piątek) Zakończenie zajęć semestru letniego
29.05.2017,  30.05.2017,  31.05.2017 (poniedziałek, wtorek, środa) OBRONY PRAC MAGISTERSKICH
29.05.2017 (piątek) – 9.06.2017 (piątek) Letnia Sesja Egzaminacyjna
4.06.2017 (niedziela) Otwarcie Dorocznej Wystawy Prac Studentów

· godz. 10.00 – otwarcie wystawy – pl. Matejki 13; ekspozycja czynna pl. Matejki, Karmelicka, Humberta, Smoleńsk, Lea

· godz. 12.00 – otwarcie Wystawy Dyplomów, Pałac Sztuki TPSP

4.06.2017 (niedziela) – 11.06.2017 (niedziela) Doroczna Wystawa Prac Studentów

ekspozycja czynna od 10 do 18.00

5.06.2017 godz. 9.00 (poniedziałek) PRZEGLĄD SENACKI Wydziały: Malarstwa, Rzeźby, Grafiki (pl. Matejki, Basztowa, Karmelicka, Paderewskiego)
6.06.2017 godz. 9.00 (wtorek) PRZEGLĄD SENACKI Wydziały: Grafiki, Architektury Wnętrz, Konserwacji i Restauracji Dzieł Sztuki, Form Przemysłowych, Intermediów (Humberta, Karmelicka, Lea, Smoleńsk, Piłsudskiego)
7.06.2017 od godz. 9.00 (środa) PRZEGLĄD WYDZIAŁOWY

liternictwo (ul. Karmelicka), pl. J. Matejki – I rok (Pracownia Podstaw Rzeźby, Pracownia Podstaw Kompozycji Przestrzennej, Pracownia Rysunku, dokumentacja foto-wideo), Katedra Rzeźby I, Pracownia Rzeźby dla studentów Wydziału Malarstwa, intermedia

8.06.2017 od godz. 9.00 (czwartek) PRZEGLĄD WYDZIAŁOWY

Katedra Rysunku,  Katedra Projektowania Architektoniczno-Rzeźbiarskiego Katedra Rzeźby II (Pracownie Materiałowe),

9.06.2017 godz. 10.00 (piątek) PODSUMOWANIE PRZEGLĄDÓW
RADA WYDZIAŁU
12.06.2017 (poniedziałek) – 13.06.2017 (wtorek) Demontaż wystawy końcoworocznej
14.09.2017 (czwartek) – 29.09.2017 (piątek) Poprawkowa sesja egzaminacyjna
back to top