Baltic Stone Symposium

Cykl sympozjów rzeźbiarskich, w których biorą udział przedstawiciele uczelni artystycznych z państw rejonu Morza Bałtyckiego (pedagodzy i studenci). W edycjach z lat 2013-2016 uczestniczyły zespoły z Finlandii: Lahti University of Applied Sciences, Saimaa University of Applied Sciences, Helsinki Academy of Fine Arts, Estonii: Tarto University, Polski: Akademia Sztuk Pięknych im. jana Matejki w Krakowie, Akademia Sztuk Pięknych w Gdańsku, Szwecji: Kostfack Stokholm i Rosji: Repin Academy of Fine Arts.

Ideą spotkań sympozjalnych jest realizacja prac w kamieniu (granit) oraz udział w wykładach dotyczących geologii i możliwości wykorzystania granitu, a także wykładach z zakresu architektury i sztuki, prowadzonych przez prelegentów z fińskich uczelni oraz zaproszonych pedagogów. Oprócz pracy nad realizacją monumentalnych kamiennych rzeźb, istotna jest wymiana doświadczeń, prezentacja dorobku artystycznego poszczególnych uczestników oraz macierzystych uczelni. Uczestnicy sympozjum mają okazję zwiedzać jedne z największych zakładów wydobycia granitu w Finlandii oraz miejsca historyczne – nieczynne od wielu lat kamieniołomy nad Zatoką Fińską. Zrealizowane prace z granitu znajdują stałe miejsce ekspozycji w przestrzeni publicznej (w obrębie kampusu uniwersyteckiego w mieście Lapperanta i Imatra). Wydawany jest katalog dokumentujący pracę oraz jej efekty umiejscowione w przestrzeni publicznej. W katalogu znajdą się teksty pracowników dydaktycznych biorących udział w sympozjum. Zespół z Akademii Sztuk Pięknych z Krakowa w latach 2013 – 2016 zrealizował jedenaście dzieł z granitu eksponowanych w przestrzeni publicznej. Uczestnicy: koordynator projektu, prowadzący ad dr M. Nosko oraz doktoranci i studenci ASP w Krakowie.

back to top