Konkurs plastyczny „Rok Konstantego Laszczki w ASP”

Weź udział w konkursie „Rok Konstantego Laszczki w ASP”

Rektor Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie ogłasza ogólnouczelniany konkurs skierowany do wszystkich studentów i doktorantów Uczelni na dzieło plastyczne inspirowane twórczością Konstantego Laszczki, w ramach wydarzeń towarzyszących obchodom Roku Konstantego Laszczki, ustanowionego przez Senat ASP.

Założenia ideowe

Celem konkursu jest uzyskanie prac będących transpozycją dzieł z bardzo bogatego dorobku Artysty, wybitnego profesora i rektora ASP troskliwego pedagoga, autora dwóch podręczników oraz wielu artykułów o sztuce.

 

Konstanty Laszczka spełniał się w wielu dziedzinach, od grafiki i malarstwa do realizacji rzeźb monumentalnych i architektonicznych. Pozostawił po sobie bogaty dorobek szkiców i rysunków, m.in. celne karykatury rysunkowe. Był wybitnym portrecistą, autorem znakomitych wizerunków Józefa Piłsudskiego czy Chopina, uważanych dotąd za najlepsze przedstawienia tych postaci. Kolejną dziedziną sztuki, którą Konstanty Laszczka traktował bardzo poważnie była ceramika. Poświęcił wiele sił oraz własnych środków na organizowanie pracowni ceramicznych i popularyzowanie tej dziedziny.

 

Wydział Rzeźby przygotował skrypt z przedrukowanym dużym wyborem tekstów Konstantego Laszczki, który będzie dostępny dla wszystkich studentów i doktorantów chcących wziąć udział w konkursie. Publikację będzie można otrzymać w Galerii ASP, Muzeum ASP oraz w sekretariacie Wydziały Rzeźby od 10 czerwca 2016 r.

 

Cel konkursu

Celem konkursu nie jest tylko przypomnienie wielkiego rzeźbiarza i rektora kilku kadencji w ASP ale przede wszystkim spotkanie z osobą wrażliwego twórcy. Nawet pobieżna lektura tekstów Konstantego Laszczki, która w znacznej mierze była adresowana do studentów pokazuje nie tylko epokę, ale także temperaturę sporów artystycznych w czasie, który był ważny dla naszego narodowego rozwoju. Wnikliwa lektura tekstów pozwala na odnalezienie w nich wielu analogii do współczesności.

 

Temat konkursu 

Współczesna transpozycja dzieł Konstantego Laszczki

Sposób odpowiedzi na zadany temat pozostawiamy uczestnikom do wyboru, zarówno w zakresie obranej dyscypliny, interpretacji treści, formy jak i doboru techniki. Prace konkursowe będą grupowane w kilku kategoriach, w zależności od tego jakie prace wpłyną na konkurs.

 

Termin i miejsce składania prac

Prace należy składać w dziekanacie Wydziału Rzeźby do 18 października 2016 r.

 

Termin rozstrzygnięcia konkursu

Posiedzenie Sądu Konkursowego odbędzie się 25 października 2016 r.

 

Nagrody

  1. Pula nagród wynosi min. 5 000 zł. Podziału nagród dokona Sąd Konkursowy złożony z pedagogów ASP reprezentujących różne dyscypliny.
  2. Przewiduje się przyznanie nagród: pierwszej, drugiej i trzeciej w kilku kategoriach oraz nagrody honorowe.
  3. Przewiduje się wystawę pokonkursową w Galerii Promocyjnej ASP i uroczyste wręczenie nagród.

 

Regulamin konkursu

 

 

 

PlakatLaszczka

back to top