Konkurs rzeźbiarski na projekt pomnika Tadeusza Wendy

Gmina Miasta Gdyni ogłasza Konkurs rzeźbiarski na projekt pomnika Tadeusza Wendy.
Celem konkursu jest wybór najlepszego pod względem artystycznym projektu pomnika upamiętniającego postać głównego projektanta i budowniczego gdyńskiego portu.
Dla laureatów konkursu przewidziano następujące nagrody pieniężne:
I nagroda w wysokości 25.000,00 zł
II nagroda w wysokości 20.000,00 zł
III nagroda w wysokości 15.000,00 zł
Uczestnik, który otrzyma I nagrodę zostanie ponadto zaproszony do negocjacji w trybie zamówienia z wolnej ręki na wykonanie prac rzeźbiarskich będących szczegółowym opracowaniem pracy konkursowej.
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w konkursie upływa dnia 24 lipca 2017 r. o godzinie 15.00
Szczegółowe informacje oraz dokumenty dotyczące konkursu dostępne są na stronie
back to top