Konkursu na projekt artystyczno-architektoniczny w ramach programu MON „Kolumny Niepodległości”

Przedmiotem Konkursu jest opracowanie koncepcji projektowej pomnika pn. „Kolumna Niepodległości” – kompozycji przestrzennej upamiętniającej 100-lecie odzyskania przez Polskę Niepodległości.

Celem konkursu jest wyłonienie najlepszej pracy artystyczno-architektonicznej, łączącej uniwersalny przekaz uczczenia w 2018 roku 100. Rocznicy oraz stanowiącej upamiętnienie wydarzeń lokalnych/regionalnych.

Konkurs jest otwarty, jednoetapowy, prowadzony w oparciu o Regulamin Konkursu zamieszczony poniżej.

Prace konkursowe należy składać na adres al. Niepodległości 218, 00-911 Warszawa, parter, biuro podawcze Kancelarii Jawnej, wejście od strony ul. Filtrowej.

Prace konkursowe należy składać, w dniach od 20.11.2017 r. do 30.11.2017 r.  w godzinach pracy Urzędu tj. 7.30-15.30, a w ostatnim dniu, tj. 30.11.2017 r. do godziny 17.00.

Niniejszy Konkurs jest przyrzeczeniem publicznym, w którym Organizator przyrzeka nagrody za wykonanie i przeniesienie prawa do wybranych przez Sąd Konkursowy prac konkursowych.

I nagroda – nagroda główna – 30 000 zł, 
II nagroda – wyróżnienie – 8 500 zł, 
III nagroda – wyróżnienie – 8 500 zł.

 

Dokumenty do pobrania:

Regulamin Konkursu
Wzory Oświadczeń – załączniki:

Regulamin Sądu Konkursowego
Załącznik do Regulaminu Sądu Konkursowego

back to top