„Krakowska Szkoła Rzeźby”

Krakowska Szkoła Rzeźby w CRP w Orońsku

W Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku została otwarta nowa wystawa pt. “KRAKOWSKA SZKOŁA RZEŹBY”. To wielopokoleniowa prezentacja twórczości artystów związanych z Wydziałem Rzeźby Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie w ramach  cyklu rzeźba – prezentacje środowisk akademickich w Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku.

 

Przekrojowa ekspozycja obejmie prace kilkudziesięciu pedagogów oraz absolwentów wydziału. Wśród nich dzieła rzeźbiarzy – pedagogow, którzy aktywnie tworzyli środowisko rzeźbiarskie lat 60. i 70. jak i przedstawicieli najmłodszego pokolenia.

Wszystkich łączy krakowska Akademia – rożni postawa wobec materii, warsztatu, formy. Idea zawarta w tytule wystawy to przyczynek do szerszej refleksji; pytanie o potencjał środowiska w kontekście wielowiekowej tradycji i współczesnych wyzwań a także próba odpowiedzi dotyczącej miejsca na artystycznej i akademickiej mapie ośrodków sztuki rzeźbiarskiej w Polsce.

Wystawę można było oglądać do 1 lutego 2015 roku.

Muzeum Rzeźby Współczesnej, 13 grudnia 2014 – 1 lutego 2015

Kurator: Ewa Janus

Koordynator ze strony CRP: Anna Podsiadły

 

Artyści uczestniczący w wystawie: Karol Badyna, Marita Benke-Gajda, Wiesław Bielak, Tomasz Bielecki, Sławomir Biernat, Stefan Borzęcki, Magdalena Cisło, Michał Dąbek, Iwona Demko, Marek Dryniak, Czesław Dźwigaj, Dobiesław Gała, Andrzej Getter, Janusz Janczy, Ewa Janus, Marian Konieczny, Jacek Kucaba, Jan Kuka, Józef Murzyn, Krzysztof Nitsch, Marcin Nosko, Jerzy Nowakowski, Krystyna Orzech, Antoni Porczak, Bogusz Salwiński, Józef Sękowski, Bartłomiej Struzik, Andrzej Szymczyk, Aleksander Śliwa, Piotr Twardowski, Jan Tutaj, Agnieszka Wach, Mariola Wawrzusiak-Borcz, Bartłomiej Węgrzyn, Tomasz Wenklar, Krzesimir Wiater, Katarzyna Woźniak, Andrzej Zwolak.

Wystawa TRANSFR w Wielkiej Zbrojowni Akademii Sztuk Pięknych W Gdańsku, to wielopokoleniowa wystawa prezentująca twórczość artystów związanych z Wydziałem Rzeźby Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie, najstarszej uczelni artystycznej w Polsce.

Przekrojowa ekspozycja obejmuje prace kilkudziesięciu pedagogów oraz absolwentów- doktorantów zaproszonych do wspólnej prezentacji. Wśród nich dzieła rzeźbiarzy, którzy aktywnie tworzyli środowisko rzeźbiarskie lat 60. i 70. jak i przedstawicieli najmłodszego pokolenia twórców już obecnych w środowisku artystycznym choć nie będących pedagogami.

Planowana od blisko dziecięciu lat wystawa znajduje swój pozytywny finał w wyjątkowej przestrzeni  ekspozycyjnej Wielkiej Zbrojowni ASP w Gdańsku dając możliwość nie tylko interesującej aranżacji ekspozycji, ale szansę na wyeksponowanie różnorodnych postaw artystycznych i kierunków  poszukiwań. W tym względzie tytuł wystawy TRANSFER odzwierciedla ideę jaka przyświecała tej realizacji.

Ponadto, przeniesienie na drugi koniec Polski dużej wystawy rzeźby to wyzwanie logistyczne, ale tez niezwykła szansa, by poprzez stworzenie nowej kolekcji dzieł, skonfigurowanej z prac już znanych w naszym krakowskim obiegu a także tych najnowszych –  przygotować propozycję wystawiennicza, która pozwoli zaistnieć w świadomości nowych odbiorców jako obraz profilu i aktualnej kondycji wydziału. Pozwali zarejestrować swoisty suspens pomiędzy tym co tak charakterystyczne dla identyfikacji tzw. krakowskiej szkoły rzeźby a  najnowszymi przejawami poszukiwań artystycznych.

Nam samym, uczestnikom wystawy, pozwala zobaczyć siebie z dystansu, w innym kontekście: przestrzeni, miejsca i teoretycznej refleksji jaka niechybnie będzie rodzić się wraz

z czasem jej trwania.

TRANSFER- to zatem wystawa, która przenosi dzieła w  ich fizycznej, materialnej postaci  wraz z ich ideowym, intelektualnym, duchowym potencjałem. Potwierdza możliwość funkcjonowania w twórczym zapale niewielkiego skądinąd środowiska akademickiego pokazując, że radykalne różnice nie przekreślają indywidualnej drogi, a wręcz sprzyjają twórczym napięciom. W jeszcze innym znaczeniu pozwala autorom nadbudować własne doświadczenia poprzez widzenie przez pryzmat wymagającej oceny innego środowiska akademickiego.

To spotkanie nie zamyka i nie podsumowuje – transfer otwiera inne perspektywy i mamy nadzieję przełoży się na nowe wartości, zarówno w sztuce jak i we wzajemnych relacjach między dwoma środowiskami rzeźbiarskimi.

Ewa Janus kurator wystawy

Wydział Rzeźby Akademii Sztuk Pięknych Jana Matejki w Krakowie

 

Wystawa TRANSFER, Wielka Zbrojownia ASP Gdańsk, 29.kwiecień-22 maj 2016 r.

Artyści uczestniczący w wystawie:

 1. Borzęcki Stefan zmarł 2015
 2. Sękowski Józef
 3. Porczak Antoni
 4. Nowakowski Jerzy
 5. Salwiński Bogusz
 6. Dźwigaj Czesław
 7. Getter Andrzej
 8. Zwolak Andrzej
 9. Śliwa Aleksander
 10. Murzyn Józef
 11. Badyna Karol
 12. Nitsch Krzysztof
 13. Janus Ewa
 14. Tutaj Jan
 15. Wawrzusiak-Borcz Mariola
 16. Orzech Krystyna
 17. Kucaba Jacek
 18. Twardowski Piotr
 19. Gała Dobiesław
 20. Janczy Janusz
 21. Demko Iwona
 22. Struzik Bartłomiej
 23. Nosko Marcin
 24. Biernat Sławomir
 25. Bielecki Tomasz
 26. Kuka Jan,
 27. Michał Dąbek
 28. Cisło Magdalena
 29. Wiater Krzesimir
 30. Jacek Dudek
 31. Dryniak Marek
 32. Marita Benke – Gajda
 33. James Sierżęga
 34. Marcin Smosna
back to top