Międzynarodowa Platforma Współpracy Akademickiej – Orońsko 2017

Międzynarodowy plener i wystawa poplenerowa w Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku

Temat spotkania:

Relacje: człowiek- natura: życie roślin i zwierząt, biotechnologia, ekologia i eko-terroryzm.

Termin pleneru: 16-26 październik 2017

Uczestnicy pleneru:          

  • 10 uczestników Wydziału Rzeźby Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie
  • 10 uczestników Wydziału Rzeźby Akademii Sztuk Pięknych w Budapeszcie
  • Wykładowcy z w/w uczelni

Wystawa poplenerowa:    przestrzeń parkowa w Orońsku

 

Termin zgłoszenia chęci uczestnictwa w plenerze:

do 22 września 2017  na adres mailowy: ptwardowski@asp.krakow.pl

 

Termin składania projektów wraz z listą potrzebnych materiałów:

do 28 września 2017 na adres mailowy: ptwardowski@asp.krakow.pl

 

Ważne:

  • Zgłaszane projekty mogą być w formie rysunków, szkiców rzeźbiarskich, projektów graficznych z krótkim opisem w 2-3 zdaniach  (PDF, jpg.); W przypadku dużej ilości zgłoszeń projekty będą wybierane na zasadzie konkursu i potwierdzone zaproszeniem do udziału w plenerze do 2 października 2017.
  • Centrum Rzeźby w Orońsku zakupi materiały do produkcji prac do max. kwoty 1000 zł na każdego uczestnika pleneru.

 

MIĘDZYNARODOWA PLATFORMA WSPÓŁPRACY AKADEMICKIEJ

 to projekt artystyczno-edukacyjny zainicjowany przez Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku, mający na celu międzynarodową współpracę między uczelniami artystycznymi. Zakłada interdyscyplinarne spotkanie studentów, absolwentów lub doktorantów z udziałem teoretyków, krytyków sztuki, wykładowców i artystów. Spotkanie ma na celu wymianę doświadczeń, pomysłów artystycznych i edukacyjnych, a także umożliwi uczestnikom wykorzystanie ogromnego potencjału CRP w zakresie edukacji i produkcji dzieł sztuki. Będzie nadzorowane przez profesorów i świadczone z pomocą techniczną pracowników CRP.

 

Koordynator pleneru z ASP: ad.dr Piotr Twardowski (Wydział Rzeźby)-

Opiekun pleneru Kraków: asyst. mgr Jan Kuka (Wydział Rzeźby)

Prelegentka: dr Agnieszka Jankowska-Marzec (Międzywydziałowa Katedra Historii i Teorii Sztuki)

Wszystkie prace plenerowe wykonane w ramach projektu zostaną zaprezentowane  w Parku Rzeźby w Orońsku, jednakże istnieje szansa późniejszej wystawy tych prac w Budapeszcie.

 

back to top