Międzynarodowe Sympozjum Rzeźby w Kamieniu ”Gravitas” w Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku- dr Nosko

MIĘDZYNARODOWE SYMPOZJUM RZEŹBY W KAMIENIU „GRAVITAS”

Wydział Rzeźby Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie, studenci zrzeszeni w kole artystyczno – naukowym „Stone Age” zorganizowali Sympozjum Rzeźby w Kamieniu, które odbyło się w Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku w terminie 06.06. – 26.06.2016. W tegorocznej edycji udział wzięli studenci i pedagodzy z Saimaa University of Applied Sciences (Imatra, Finlandia) , Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku, Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie.
Wydział Rzeźby ASP w Krakowie w porozumieniu z instytucjami nauki i kultury organizuje od lat spotkania plenerowe dla studentów Wydziału Rzeźby ASP w Krakowie oraz zaproszonych gości z innych uczelni artystycznych. Wybrane rzeźby realizowane podczas spotkań plenerowych znajdują miejsce ekspozycji w przestrzeniach publicznych należących do organizatorów plenerów. Warto na tym tle podkreślić wieloletnią współpracę z Akademią Górniczo– Hutniczą im. Stanisława Staszica, która również tym razem zaowocowała spotkaniem pedagogów i studentów w Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku.
Pracy w kamieniu towarzyszyły wykłady zaproszonych gości oraz uczestników sympozjum –pracowników naukowo dydaktycznych uczelni artystycznych.
Wykłady prowadzili: prof. Jacek Rajchel (Katedra Geologii Ogólnej i Geoturystyki, Akademia Górniczo-Hutnicza im. St. Staszica w Krakowie), Eulalia Domanowska (dyrektor Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku), dr Marcin Plichta (Akademia Sztuk Pięknych w Gdańsku), mgr Łukasz Sochacki (Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie), dr Marcin Nosko (Wydział Rzeźby, Akademia Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie).
Studenci i pedagodzy przez trzy tygodnie realizowali własne koncepcje, wykorzystując do tego marmur, granit, wapień i stal. Nadzór merytoryczny sprawowali: ad. dr Marcin Nosko (autor i koordynator projektu, prowadzący Pracownię Rzeźby w Kamieniu, ASP w Krakowie) i mgr Krzesimir Wiater( ASP w Krakowie) Pokłosiem studenckich warsztatów jest coroczna wystawa w Galerii Promocyjnej Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie oraz wystawa podczas Międzynarodowych Targów Poznańskich „Stone”.
Tegoroczna edycja pleneru odbyła się pod hasłem „Gravitas”. To łacińskie słowo, którego znaczenie w odniesieni do kamienia było synonimem powagi, autorytetu i surowości, dzisiaj, gdy kamień nie jest już tak niedostępny inwencji ludzkiej, jakim był przez wieki, skłania do refleksji opartej na fenomenie trwania kamienia w kulturze, zwłaszcza w
jego symbolicznej warstwie oraz pierwotnej, lecz wciąż żywej percepcji zjawisk z nim związanych. Jest to także przyczynek do refleksji na temat miejsca, które zajmuje kamień jako medium we współczesnej sztuce.
Uczestnicy Międzynarodowego Sympozjum „Gravitas”: Saimaa University of Applied Sciences (Imatra, Finlandia): Annina Kettunen, Enni Vekkeli, Akademia Sztuk Pięknych w Gdańsku: dr Małgorzata Wiśniewska, dr Marcin Plichta, student Daniel Wydrzyński, Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie: dr Marcin Nosko, mgr Krzesimir Wiater, mgr James Sierżęga (doktorant), studenci : Karolina Łukowska, Patrycja Zelek, Bartosz Banasik, Jakub Prokop, Andrzej Dromert.

back to top