Na Krawędzi. Pogranicza po_rysunkowej przestrzeni 2

Projekt artystyczno-badawczy jest kontynuacją twórczych rozważań wokół szeroko rozumianej praktyki rysunku współczesnego, którego przestrzenią istnienia nie jest tylko płaszczyzna (przestrzeń 2D) ale także intrygujące, śmiałe a czasem uzurpatorskie „rozpychanie się” ku wymiarowi trzeciemu (3D), do niedawna wyłącznie zarezerwowanemu rzeźbie.

Poczynania takie są już praktyką rozeznaną, jednakże wciąż poddawaną dyskusji i podlegającą wartościowaniu wobec pierwotnych, prymarnych cech graphein, imago, disegno… Tym, co zaintrygowało a zarazem pobudziło do zainicjowania i prowadzenia projektu jest przekonanie, że współczesne rozumienie praktyki rysunkowej jest doskonałą zdolnością równoprawnego wyrażania idei, rejestrowania, notowania ale zarazem definiowania i precyzowania twórczego zamysłu. Autonomia rysunku współczesnego, jego elastycznośća zarazem niebywała wieloaspektowość, zdaje się być zarówno energią inicjującą oraz motywatorem rozwijającym inne aktywności w obrębie sztuk wizualnych ale posiada niezaprzeczalny potencjał samodzielnego głosu. Nierzadko bywa swoistym „zaworem bezpieczeństwa”, pozwalającym na twórczy zwrot, odbicie się od mozolnych, długodystansowych praktyk „zasadniczych”…Aktywność rysunkowa, niemalże intuicyjnie wywodząca się z płaszczyzny i tworząca z niąwięzi jakoby naturalne, swoją otwartością ekspresyjno-warsztatową kusi zarazem do penetrowania przestrzeni trzeciego wymiaru. Niejednokrotnie dosłownie „zarysowując”konstruowane wielopłaszczyznowe obiekty stwarza zarazem nowe relacje zawiązujące kolejne przestrzenne konotacje. Tu często prowokuje, wdzierając się w przyrodzoną dotąd wyłącznie rzeźbie rzeczywistość „pełni wymiaru”. Takie zapędy, obok oczywistego pobudzania wyobraźni i niezaprzeczalnej ekspansji, generują zarazem szef pytań czy wątpliwości wokół istoty rysunku. Zatem jaki jest, czym był a jaki być powinien i na co mu pozwolimy? Pytania te z pewnością pozostają wciąż (i pozostaną z pewnością) aktualne.

kuratorzy: prof. Jan Tutajdr Dobiesław Gała

Uczestnicy projektu artystyczno-badawczego:

prof. dr hab. Andrzej Bednarczyk – ASP Kraków

prof. dr hab. Jan Tutaj – ASP Kraków

dr Dobiesław Gała – ASP Kraków

prof. Piotr Korzeniowski – ASP Kraków

dr Kamil Stańczak – Lublin

dr hab. Mariusz Gajewski prof. uczelni – ASP Warszawa

dr Katarzyna Miller – ASP Łódź

dr hab. Joanna Trzcińska – ASP Łódź

dr Michał Rybiński – ASP Łódź

dr Przemysław Druszcz – ASP Łódź

prof. Tomasz Myjak – ASP Warszawa

prof. dr hab. Artur Krajewski – ASP Warszawa

dr hab. Rafał Pytel prof. uczelni – ASP Kraków

dr Janusz Janczy – ASP Kraków

dr Bartłomiej Węgrzyn – ASP Kraków

dr Jacek Dudek – ASP Kraków

dr Krzesimir Wiater – ASP Kraków

prof. Mariusz Białecki – ASP Gdańsk

Andrzej Dromert – ASP Kraków

dr Tomasz Kawełczyk – ASP Łódź

Wernisaż wystawy odbył się w niedzielę, 24 września 2023 r., na godz. 16.00 w siedzibie głównej Muzeum Kresów w Lubaczowie. Wystawa trwać będzie do końca listopada.

Ekspozycja towarzyszy wystawie „XI Triennale Polskiego Rysunku Współczesnego Lubaczów 2023. Pamięci dr Bożeny Kowalskiej (1930–2023)”.

back to top