Nagroda Województwa Małopolskiego ARS QUAERENDI za wybitne działania na rzecz rozwoju i promocji kultury

Doroczna Nagroda Województwa Małopolskiego Ars Quaerendi przyznawana jest za wybitne działania na rzecz rozwoju i promocji kultury w jednej z następujących dziedzin:

  • twórczość artystyczna i użytkowa (muzyka, film, fotografia, sztuki plastyczne i użytkowe, taniec, teatr, rzemiosło artystyczne),
  • upowszechnianie kultury,
  • architektura i urbanistyka.

Jest to nagroda pieniężna przyznawana w drodze konkursu w trzech kategoriach: Mistrz, Uczeń oraz Projekt (przedsięwzięcie realizowane wspólnie przez nagrodzonych w obu kategoriach).
Roczna pula środków na Nagrodę wynosi 175.000 zł, w tym 6.000 zł w kategorii Mistrz dla każdego z nagrodzonych; 4.000 zł w kategorii Uczeń dla każdego z nagrodzonych oraz 25.000 zł dla każdego z  projektów realizowanych wspólnie przez Nagrodzonych w kategorii Mistrz i Uczeń.

 

Nagrodę w kategoriach Mistrz otrzymać mogą wybitni przedstawiciele środowiska artystycznego, twórczego, naukowego z województwa małopolskiego, posiadający w swym dorobku znaczące osiągnięcia.
Nagrodę w kategorii Uczeń otrzymać mogą osoby należące do grona uczniów, studentów lub absolwentów uczelni z województwa małopolskiego, które zostały zgłoszone wraz z propozycją realizacji wspólnego projektu przez nagrodzonych w kategorii Mistrz.
Projekt powinien być przedsięwzięciem kulturalnym o charakterze regionalnym (wydarzeniem artystycznym, dziełem artystycznym, pracą naukową, projektem architektonicznym, wydawnictwem lub publikacją).

 

Wnioski w sprawie przyznania Nagrody należy składać do dnia 24 maja 2019 roku w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Małopolskiego, w Departamencie Kultury i Dziedzictwa Narodowego, ul. Racławicka 56, 30-017 Kraków.

 

Bliższe informacje na temat Nagrody znajdą Państwo w dołączonej ulotce, na stronach internetowych:https://bip.malopolska.pl/umwm,a,1591233,nagroda-wojewodztwa-malopolskiego-ars-quaerendi-za-wybitne-dzialania-na-rzecz-rozwoju-i-promocji-kul.html

skąd można pobrać regulamin z formularzem wniosku, oraz pod numerem telefonu: 12 63 03 439/340.

back to top