Pracownia Projektowania Architektoniczno-Rzeźbiarskiego

Kierownik Pracowni

dr hab. Bartłomiej Struzik, prof. ASP

 

Asystent
mgr Michał Dąbek

 

Asystent
mgr Jan Kuka

 

Pracownia Projektowania Architektoniczno-Rzeźbiarskiego stanowi, obok Pracowni Rzeźby i Pracowni Rysunku, jeden z trzech kierunkowych filarów kształcenia na Wydziale Rzeźby Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie. Dydaktyka Pracowni realizowana jest w formie zadań projektowych – warsztatów dla studentek i studentów od II do IV roku. Podstawowym doświadczeniem plastycznym, które stanowi stały punkt odniesienia do wszystkich działań w zakresie projektowania architektoniczno-rzeźbiarskiego jest doświadczenie przestrzeni rzeźbiarskiej. Doświadczenie przestrzeni rzeźbiarskiej rozumiane jest jako subiektywna, nasycona zaangażowaniem emocjonalnym sfera doznań odnoszących się do zjawiska formy czasoprzestrzennej. O jednostkowym charakterze tego doświadczenia decydują takie czynniki jak: stan wewnętrznego napięcia twórczego, intuicja i indywidualna wrażliwość plastyczna autorów. Elementy te – w konsekwencji – stanowią nieodzowne składowe autorskich koncepcji w projektowaniu architektoniczno-rzeźbiarskim.

Zespół Pracowni Projektowania Architektoniczno-Rzeźbiarskiego to grono artystów, projektantów, teoretyków i równocześnie doświadczonych dydaktyków, których – pomimo indywidualnych ścieżek kariery twórczej i naukowej oraz własnych koncepcji kształcenia akademickiego – łączy zrozumienie, wypracowanej w wieloletnim procesie, unikatowej filozofii projektowej.

back to top