Pracownia Propedeutyki Projektowania Architektoniczno-Rzeźbiarskiego

Prowadzący: mgr Jan Kuka

Pracownia Propedeutyki Projektowania Architektoniczno–Rzeźbiarskiego kształci w zakresie podstaw kompozycji przestrzennej, w oparciu o zdobywaną w pracowniach studialnych wrażliwość plastyczną i osobowość artystyczną studentów.

Celem Pracowni jest wprowadzenie do zagadnień związanych z szeroko rozumianym kontekstem architektury i przestrzeni publicznej. Pracownia jest miejscem, gdzie następuje płynne przeniesienia akcentu z autonomicznej formy rzeźbiarskiej na rzeźbę jako składową większego układu przestrzennego.

Ćwiczenia o sprecyzowanych założeniach, rozwijające myślenie o rzeźbie jako formalnym i znaczeniowym współkomponencie przestrzennym wymagające decyzji projektowych i formalnych na skale urbanistyczną, mają na celu wprowadzenie studentów do istotnych zagadnień kompleksowego projektowania w określonej lokalizacji w Pracowni Projektowania Architektoniczno-Rzeźbiarskiego.

Metodyka pracy oparta na wieloletnim doświadczeniu pracowni uwzględnia, poza zagadnieniami projektowymi, wyrobienie umiejętności warsztatowych związanych z technikami prezentacji projektu, wykorzystując i wdrażając doświadczenia studentów nabywane w Zakładzie Technik Prezentacji Kreacji Cyfrowej.

back to top