Pracownia Propedeutyki Projektowania Architektoniczno-Rzeźbiarskiego

Prof. ASP Krystyna Orzech

Asyst. mgr Piotr Świątoniowski

 

pracownia-ppar

Zakres działania  Pracowni Rzeźby w Przestrzeni Publicznej obejmuje dydaktykę  II, III, IV roku stanowiąc zaplanowany w trybie rozwojowym trzyletni cykl zadań.

Program pracowni począwszy  od roku drugiego,  propedeutycznego, gdzie oprócz  zagadnień kompozycyjnych ( formy spoiste i swobodne, punkty i miejsca formalnie ważne, dominanta kompozycji ) poruszana jest problematyka plastycznej analizy pojąć i wzajemne zależności treści i formy.

Kolejny elementy kształcenia  systematycznie poszerzają  zagadnienia roku drugiego  Przez Dialog znaczeniowy miejsca i rzeźby, organizacje przestrzeni i układów form w przestrzeni.

Rozwijana jest dyspozycja twórcza, zdolność materializowania idei, logicznego myślenia. Kształtowana jest umiejętność realizowania zadań odnoszących się do rzeźby jako komponenta układu przestrzennego. Studenci otrzymują przygotowanie do projektowania rzeźby w układach przestrzennych: architekturze, urbanistyce i przestrzeni naturalnie ukształtowanej w kontekście czynników rzutujących na rozwiązanie plastyczne: współzależność formy, treści, funkcji i skali.

Efektami są ożywianie tkanki miejskiej i struktury naturalnie ukształtowanej aranżacja przestrzeni, organizacji przestrzeni w tym elementów w przestrzeni naturalnej i kulturowej.

plener w Dziemianach

plener w Zawierciu

wystawa w BWA w Krakowie

back to top