Projekt – Aplikacja

Prowadząca

dr Michalina Bigaj

 

Zakres Technik Prezentacji dla V roku w semestrze letnim jest rozwinięciem przedmiotu Portfolio i obejmuje zagadnienie tworzenia aplikacji. Podczas zajęć studenci proponują, rozwijają projekt i realizują, z użyciem wszelkich technik cyfrowych kompletną aplikację na wybrane wydarzenie mając na uwadze sprawy organizacyjne, budżet, research teoretyczny itd. Efektem jest aplikacja przedstawiająca koncept oraz materiał wizualny przedstawiający projekt. Dzięki zrealizowanym ćwiczeniom student poznaje elementy zarządzania projektowego w sztuce, rozwija umiejętności samodzielnego inicjowania, formułowania projektów i wydarzeń artystycznych, nabywa umiejętność prezentacji projektów oraz przygotowania i praktycznej realizacji przedsięwzięcia artystycznego (np. wystawy) w określonym otoczeniu społecznym i instytucjonalnym. Potrafi stworzyć koncepcję wystawy, jej scenariusz, projekt ekspozycji oraz nabywa umiejętność teoretycznego uzasadnienia wyboru poruszanych tematów i doboru dzieł.

back to top