Pracownia Rzeźby w Ceramice

Prowadząca

dr Magdalena Cisło

 

Asystent

mgr Michał Dziekan

 

Nadrzędnym celem programu kształcenia w Pracowni Rzeźby w Ceramice jest kształtowanie postaw kreacyjnych, budowanie i rozwijanie osobowości artystycznej studenta w poszanowaniu jego indywidualnych zainteresowań oraz prawa do osobistych wypowiedzi plastycznych, budowanych zawsze w oparciu o logikę myślenia kategoriami właściwymi dla rzeźby ceramicznej.

Student ma za zadanie nabyć umiejętności rzeźbiarskie w zakresie swobodnego kształtowania form rzeźbiarskich w technologii ceramicznej, jak również pogłębienie kreacji artystycznej związanej ze specyfiką rzeźby ceramicznej, tak aby w przyszłości miał możliwość posługiwania się tą techniką realizując własne działania artystyczne. Proces dydaktyczny wymaga indywidualnego podejścia do każdego problemu zarówno plastycznego jak i technologicznego.

Praca w tworzywie ceramicznym w dużym stopniu oparta jest na wiedzy
o charakterze warsztatowym, której w żaden sposób nie można pominąć w procesie kształcenia. Warsztat stanowi bazę, na której oparte są wszelkie dalsze etapy działalności. Na podstawie jego znajomości student ma możliwość rozwijania swoich umiejętności kreacyjnych w tworzywie ceramicznym jak również w połączeniach ceramiki z innymi materiałami. Konsolidacja w takich układach pozwoli, w drodze eksperymentu, na odkrywanie możliwości kreacyjno – koncepcyjnych materii ceramicznej i różnego rodzaju tworzyw. Możliwość podejmowania przez studenta decyzji o charakterze badawczym ubogaca jego umiejętności z zakresu konstruowania autentycznie przeżytej koncepcji plastycznej oraz stwarza naturalne podłoże do pogłębiania wiedzy warsztatowej z danego obszaru. Proces poznawania poprzez doświadczenie nakłania do analizy swojego postępowania, następnie przewidywania możliwości oraz nabycia umiejętności planowania przyszłych działań. Tworzywo ceramiczne daje szerokie spektrum możliwości przy jednoczesnym wymaganiu dyscypliny wobec technologii. Indywidualność w zakresie każdego zadania stwarza możliwość szerszego rozwoju dla całej grupy studentów, którzy przeważnie wspierają się wzajemnym doświadczeniem warsztatowym i dzielą się obserwacjami. Budowanie pozytywnych relacji w grupie jest ważnym elementem dydaktyki mającym wpływ na późniejsze efekty pracy studentów
w postaci bogatego dorobku pracowni.

back to top