Henryk Sikora

Autoreferat

Rozprawa habilitacyjna

Wszczęcie przewodu habilitacyjnego  – 25.04.2013r.
Rada Wydziału powołała na recenzentów:
Prof. Wojciecha Sęczawę
Prof. ASP Andrzeja Zwolaka
4.09.2013 roku Centralna Komisja wyznaczyła recenzentów:
Prof. Janinę Rudnicką z ASP w Gdańsku
Prof. Andrzeja Jocza z ASP w Łodzi
Wykłady habilitacyjne:
1.    „Rzeźba jako dialog pomiędzy światem natury a światem wartości”,
2.    „Drzewo-komponent procesu twórczego w rzeźbie”,
3.    „Rzeźba, otwartość na zmysły i umysł, a rodzaj materiału”.

Temat rozprawy habilitacyjnej:
„Przyjaznym duszom. Drzewo-drewno jako komponent procesu twórczego w dziedzinie rzeźby”

back to top