Iwona Demko

Postępowanie habilitacyjne

prowadzone na Wydziale Rzeźby Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie

zgodnie z art. 18 a ustawy z dnia 14 marca 2003 o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz. U. z 2014 r. poz. 1852).

HARMONOGRAM POSTĘPOWANIA HABILITACYJNEGO

Wnioskodawca postępowania habilitacyjnego, wszczętego 26.10.2015r.–

dr Iwona Demko

Data wszczęcia postępowania habilitacyjnego przez CK ds. SiT– 26.10.2015r.

Data wyznaczenia członków Komisji przez Radę Wydziału Rzeźby – 9.11.2015r.

Data powołania Komisji Habilitacyjnej przez Centralną Komisję ds. Stopni i Tytułów – 2.12.2015r.

Skład Komisji Habilitacyjnej

  1. 1.przewodniczący Komisji – prof. Jacek Jagielski – Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu,
  2. 2.sekretarz Komisji – dr hab. Mariola Wawrzusiak – Borcz – Akademia Sztuk Pięknych w Krakowie,
  3. 3.recenzent – dr hab. Maciej Aleksandrowicz – Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie,
  4. 4.recenzent – dr hab. Zbigniew Dudek – Akademia Sztuk Pięknych w Łodzi,
  5. 5.recenzent – dr hab. Agata Zbylut – Akademia Sztuki w Szczecinie,
  6. 6.członek Komisji – dr hab. Jarosław Dzięcielewski – Uniwersytet Zielonogórski,
  7. 7.członek Komisji – prof. Andrzej Zwolak – Akademia Sztuk Pięknych w Krakowie.

Pismo CK ds. SiT

do Rady Wydziału Rzeźby ASP w sprawie powołania pełnego składu Komisji Habilitacyjnej – 2.12.2015r. (Wpłynęło – 10.12.2015r.)

Data wysłania dokumentacji habilitacyjnej do recenzentów – 15.12.2015r.

Termin opracowania i przesłania recenzji do Komisji Habilitacyjnej – 28.01.2016r.

Data posiedzenia Komisji Habilitacyjnej

29.01.2016r.

Data przesłania uchwały, zawierającej opinię Komisji Habilitacyjnej w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego 29.01.2016r.

Przewidywana data posiedzenia Rady Wydziału Rzeźby ASP w Krakowie, na której odbędzie się głosowanie w sprawie nadania lub   odmowy nadania stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie sztuk plastycznych, w dyscyplinie artystycznej – sztuki piękne p. dr Iwony Demko 3.02.2016r.

 

 

Wniosek

Autoreferat w j. polsim i w j. angielskim

Uchwała Rady Wydziału Rzeźby

Recenzje:

Dr hab. Agata Zbylut

Dr hab. Zbigniew Dudek

Dr hab. Maciej Aleksandrowicz

 

back to top