Jadwiga Sawicka

“Raz na jakiś czas”

data i miejsce uzyskania stopnia: ASP Kraków

Recenzenci:

Prof. ASP Artur Tajber (ASP w Krakowie),

prof. Izabella Gustowska (ASP w Poznaniu),

prof. Andrzej Jocz (ASP w Łodzi),

prof. Stanisław Radwański (ASP w Gdańsku).

pliki:

Fragment rozprawy habilitacyjnej-

“Umieszczanie prac, instalacji, wystaw w kontekście innym niż sterylnie galeryjny nie jest nową praktyką; już od wielu lat widza nie zaskakuje fakt, że wystawa może pojawić się w opuszczonych obiektach postindustrialnych, w prywatnych mieszkaniach, albo na ruchliwej ulicy. Opuszczenie neutralnej – w sensie estetycznym – przestrzeni galerii, gdzie artysta może ignorować otoczenie i zaczynać od zera, pociąga ze sobą zmianę postawy, konieczność wsłuchania się w otoczenie, nawiązania z nim dialogu, lub świadome wejście z nim w konflikt. Wiąże się z tym wiele potencjalnie interesujących możliwości, ale także pułapek. Dla odbiorcy chociażby, fakt, że praca czy wystawa znajduje się w galerii, jest jasnym komunikatem, że ma do czynienia ze sztuką. Oczywiście, może następnie zakwestionować lub odrzucić, to co tam widzi, ale nie ma miejsca na zbijające z tropu wątpliwości. Galeria jest miejscem wyjętym z codzienności, stwarza możliwość skupienia się na odbiorze dzieła sztuki, ale także, w pewien niepisany sposób, to skupienie i odbiór narzuca. Narzuca też pewną konwencję zachowania się, która może się źle kojarzyć ze snobizmem”.

 

back to top