Jan Tutaj

tytuł/stopień:

  • dr hab.
specjalność:

  • rzeźba
uczelnia/status: ASP Kraków

 


RE-WIZJE

data i miejsce uzyskania stopnia: 12-05-2011 ASP Kraków

recenzenci:

Prof. Andrzej Jocz (ASP w Łodzi)

Prof. Stanisław Radwański (ASP Gdańsk)

prof. Alojzy Gryt (ASP we Wrocławiu)

dr hab. Ewa Janus, prof. ASP (ASP Kraków)

pliki:

Autoreferat

 

 

Prezentacja zestawu prac rzeźbiarskich, mająca miejsce w okresie od stycznia do marca 2008 roku w Galerii Oranżeria Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku, stanowi podstawę dzieła przedstawionego do habilitacji. Wystawa traktowana jako publikacja dzieła składała się z osiemnastu obiektów rzeźbiarskich oraz zestawu dziesięciu rysunków powiązanych z charakterem trzonu wystawy, nie będących jednak przedmiotem niniejszej analizy.„Re-wizje” stały się hasłem wywoławczym skupiającym prace powstałe na przestrzeni pięciu lat, tj. od 2003 do stycznia 2008 roku. Idea prezentacji pod tym tytułem jest nieco wcześniejsza i sięga przełomu 2006 i 2007 roku, kiedy pojawiła się sposobność prezentacji dorobku w specyficznej przestrzeni Oranżerii, przeszklonego obiektu galeryjnego dającego możliwość oglądu i wglądu w wystawiane obiekty, możliwość reakcji przeszklonej, niemalże otwartej przestrzeni z pracami, które same w sobie także stwarzają efekt przejrzystości szklanych, lustrzanych powierzchni, nawiązywania swoistego dialogu z otoczeniem. Re-wizje stały się więc dla mnie rodzajem postulowania o inny rodzaj oglądu i tym samym odbioru kolekcji prac , możliwością uzyskania specyficznego dostępu do zjawisk ujawniających się na wskutek reakcji poprzez zapośredniczenie lustrzanej ściany przed i za obserwowaną sceną. Z kolei sposobność znalezienia się wewnątrz przeszklenia implikowała taki odbiór przynajmniej części prac, który powodowany zwielokrotnieniem odbić konstrukcji kratownicy oraz przestrzeni świata zewnętrznego dawał nowe możliwości percepcyjne oraz zmienne bogactwo swoistej gry odbić, przestrzeni powtórzonych i pozornych zarazem.

back to top