Jolanta Wdowczyk

Harmonogram postepowania habilitacyjnego

Postępowanie habilitacyjne

prowadzone na Wydziale Rzeźby Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie

zgodnie z art. 18 a ustawy  z dnia 14 marca 2003 o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz. U. z 2014 r. poz. 1852).

HARMONOGRAM POSTĘPOWANIA HABILITACYJNEGO

Wnioskodawca postępowania habilitacyjnego, wszczętego 25.11.2014r.–

dr Jolanta Wdowczyk

Data wszczęcia postępowania habilitacyjnego przez CK ds. SiT– 25.11.2014r.

Data wyznaczenia członków Komisji – 5.03.2015 r.

Data powołania Komisji Habilitacyjnej przez Centralną Komisję ds. Stopni i Tytułów – 15.04.2015r.

Skład Komisji Habilitacyjnej

1.przewodniczący Komisji – prof. Bogumiła Jung– Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu,

2.sekretarz Komisji – dr hab. Jacek Kucaba – Akademia Sztuk Pięknych w Krakowie,

3.recenzent – prof. Dorota Grynczel– Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie,

4.recenzent – dr hab. Zbigniew Dudek – Akademia Sztuk Pięknych w Łodzi,

5.recenzent – dr hab. Ewa Janus– Akademia Sztuk Pięknych w Krakowie,

6.członek Komisji – dr hab. Jarosław Dzięcielewski – Uniwersytet Zielonogórski,

7.członek Komisji – dr hab. Krystyna Orzech– Akademia Sztuk Pięknych w Krakowie.

Pismo CK ds. SiT

do Rady Wydziału Rzeźby ASP w sprawie powołania pełnego składu Komisji Habilitacyjnej – 15.04.2015r.

Data wysłania dokumentacji habilitacyjnej do recenzentów – 28.04.2015r.

Termin opracowania i przesłania recenzji do Komisji Habilitacyjnej – 15.06.2015r.

Data posiedzenia Komisji Habilitacyjnej

29.06.2015

Data przesłania uchwały, zawierającej opinię Komisji Habilitacyjnej w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego 29.06.2015

Przewidywana data posiedzenia Rady Wydziału Rzeźby ASP w Krakowie, na której odbędzie się głosowanie w sprawie nadania lub  odmowy nadania stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie sztuk plastycznych, w dyscyplinie artystycznej – sztuki piękne p. dr Jolanty Wdowczyk 2.07.2015r.

Wniosek

Autoreferat

Autoreferat w j. angieskim

Recenja dr hab. Ewy Janus, prof. ASP

Recenzja prof. Doroty Grynczel

Recenzja dr hab. Zbigniewa Dudka, prof. ASP

Uchwała Rady Wydziału Rzeźby

back to top