Maria Podskarbi-Hebisz

 

Maria Podskarbi – Hebisz (Wydział Pedagogiczno-Artystyczny Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)

 

Tytuł pracy habilitacyjnej: „Odloty aniołów – przestrzeń poszukiwań rzeźbiarskich”

 

Uzyskała stopień doktora habilitowanego sztuki w dziedzinie sztuk plastycznych, w dyscyplinie artystycznej – „sztuki piękne”.

data uzyskania stopnia: 25-04-2013:

 

prof. Krzysztof Rozpondek (ASP we Wrocławiu)

prof. ASP Ewa Janus

prof. Kazimierz Raba (UAP)

prof. Andrzej Jocz (pracownik Politechniki Łódzkiej)

Rozprawa habiltacyjna

Rozprawa habilitacyjna (z dokumantacją zdjęciową) – .pdf

Wykład habilitacyjny

back to top