Stypendia MNiSW przyznane

Departament Szkolnictwa Artystycznego i Edukacji Kulturalnej uprzejmie informuje, że Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego na podstawie rozporządzenia ministra nauki i szkolnictwa wyższego z 17 lipca 2015 r. w sprawie stypendiów ministra za wybitne osiągnięcia przyznawanych studentom oraz rozporządzenia ministra nauki i szkolnictwa wyższego z 17 lipca 2015 r. w sprawie stypendiów ministra za wybitne osiągnięcia przyznawanych doktorantom przyznał w roku akademickim 2017-2018 stypendia następującym studentom:

 

p. Róża Duda

p. Michał Koncewicz

p. Natalia Ledzianowska

p. Jagoda Mateja

p. Kaja Pilch

p. Anna Skoczeń

p. Konrad Żukowski.

 

Uroczystość wręczenia stypendiów, odbędzie się dnia 7 grudnia 2017 r. o godz. 12.00 w Sali Balowej w Zamku Królewskim w Warszawie. Studenci, którzy z ważnych przyczyn nie będą mogli wziąć udziału w uroczystości, proszeni są o wcześniejszą informację na adres e-mail stypendiadlastudentow@mkidn. gov.pl.

back to top