W Galerii Promocyjnej trwa wystawa „Brzmienia przestrzeni”

„Brzmienia przestrzeni” to wystawa odbywająca się w Galeria Promocyjna ASP. Ekspozycja jest podsumowaniem warsztatów artystycznych w Dom Plenerowy i Dom Pracy Twórczej ASP w Zakopanem, w których udział wzięli studenci, doktoranci oraz opiekunowie z Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku, Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu, Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie oraz Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie. Więcej na ➡ bit.ly/BrzmieniaPrzestrzeni

Inicjatorem warsztatów jest dr hab. Jan Tutaj, prof. ASP, który we wstępie do katalogu towarzyszącego wystawie pisze: „…Artystycznie interesująco zróżnicowany zespół podjął się realizacji twórczego założenia zatytułowanego „Brzmienia przestrzeni”, którego celem było autorskie odniesienie się do specyfiki miejsca i jego przestrzeni, zdiagnozowanie jego natury i złożoności odniesień oraz wielości możliwych konotacji, wykorzystując dostępne tworzywo i szeroko rozumiane środki artystycznego wyrazu. Wyzwaniem podstawowym stało się zbadanie możliwych relacji toposu oraz cech kulturowo-społecznych i wszelkich możliwych odcieni, jakie wpływają na wrażliwą i zaciekawioną osobowość twórcy…”

 

Z Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie w wystawie udział biorą:

 • dr hab. Jan Tutaj, prof. ASP
 • mgr Jacek Dudek
 • mgr Natalia Jamróz
 • Natalia Cikowska
 • Justyna Klecha
 • Jagoda Mateja
 • Tomasz Bugajski
 • Kamil Sosin
 • Urszula Bojenko

 

Z Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie w wystawie udział biorą:

 • dr hab. Maciej Aleksandrowicz, prof. ASP
 • Stanisław Bałdyga
 • Barbara Białek
 • Urszula Danielska
 • Ewa Dąbrowska
 • Jan Gostyński
 • Adrian Lipiński
 • Faustyna Makaruk

 

Z Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku w wystawie udział biorą:

 • prof. Mariusz Białecki
 • mgr Jan Giełda
 • mgr Rafał Synowiec
 • mgr Szymon Stala
 • Małgorzata Sarnecka

 

Z Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu w wystawie udział biorą:

 • prof. Jacek Jagielski
 • Karolina Goździewicz
 • Jaśmina Kamińska
 • Marta Rzepińska

 

Galeria zdjęć z wernisażu wystawy „Brzmienia Przestrzeni”

back to top