Prof. Antoni Hajdecki

Antoni Hajdecki urodził się w 1927 roku w Bochni, zmarł w 1991 roku w Krakowie. W latach 1946–1950 uczęszczał do Państwowego Liceum Sztuk Plastycznych w Zakopanem, gdzie był uczniem Antoniego Kenara. Następnie studiował w Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie. Dyplom u prof. Xawerego Dunikowskiego w 1956 roku. W latach 1956–1991 związany pracą pedagogiczną z macierzystą uczelnią. W 1977 roku otrzymał tytuł profesora zwyczajnego. Pełnił funkcję prorektora ASP (1969–1978, 1987–1990). Rzeźbił w kamieniu, drewnie, metalu i ceramice formy figuralne, dekoracyjne i abstrakcyjne. Uprawiał grafikę i rysunek. Prace prezentował na wystawach indywidualnych i zbiorowych w kraju i za granicą. Prace artysty znajdują się w polskich muzeach i zbiorach prywatnych. Otrzymał wiele wyróżnień, nagród i odznaczeń państwowych za działalność twórczą i pedagogiczną.

back to top