Prof. Józef Sękowski

www.jozef-sekowski.pl
Józef Sękowski urodził się w 1939 roku w Wesołej. W latach 1960–1966 studia na Wydziale Rzeźby Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie. Dyplom z wyróżnieniem w 1966 roku u docent Wandy Ślędzińskiej. W 1967 roku pracownik Akademii Medycznej w Krakowie. Od 1968 roku pracownik naukowo-dydaktyczny Wydziału Rzeźby krakowskiej ASP. W 1995 roku otrzymał tytuł profesora zwyczajnego. W latach 1978–2002 z regulaminowymi przerwami pełnił funkcję dziekana Wydziału Rzeźby, łącznie piętnaście lat. W latach 2002– 2005 pełnił funkcję prorektora ASP. Dyplomującą pracownię rzeźby prowadził od 1991 do 2009 roku.

back to top