Prof. Roman Skowron


Roman Skowron urodził się w 1937 roku w Środzie Wielkopolskiej. Studia artystyczne rozpoczęte na Wydziale Sztuk Pięknych Uniwersytetu im. Mikołaja Kopernika w Toruniu w 1954 roku, kontynuował od 1955 roku w Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie. Dyplom z wyróżnieniem w zakresie grafiki, litografii u prof. Konrada Srzednickiego i plakatu u prof. Macieja Makarewicza. W latach 1972–1980 zatrudniony w Katedrze Rysunku i Malarstwa na Politechnice Krakowskiej jako starszy asystent a następnie adiunkt. Od 1980 roku pracę dydaktyczną kontynuuje w Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie na Wydziale Rzeźby, prowadząc pracownię rysunku. W 1993 roku otrzymał tytuł profesora. Uprawiał litografię do 1993 r., obecnie rysunek i malarstwo. Prace prezentował na piętnastu wystawach indywidualnych oraz licznych pokazach zbiorowych w kraju i za granicą. Dorobek artystyczny przyniósł mu nagrody i wyróżnienia. Prace znajdują się zbiorach muzealnych i kolekcjach prywatnych w Polsce i za granicą. Działał w Związku Polskich Artystów Plastyków; w latach 1972–1980 we władzach Związku. Organizował konkursy i wystawy, m.in. w latach 1972–1980 komisarz Międzynarodowego Biennale Grafiki w Krakowie.

back to top