Prof. Wiesław Bielak

e-mail:  wieslaw@bielak-rzezba.pl
www.bielak-rzezba.pl

Wiesław Bielak urodził się w 1943 roku w Dębinie.Studiował w krakowskiej Akademii Sztuk Pięknych na Wydziale Rzeźby w latach 1963–1969.

Dyplom w roku 1969 z oceną bardzo dobry z wyróżnieniem u prof. Jerzego Bandury.

Przez wiele lat pracował na Wydziale Rzeźby na Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie, prowadząc pracownie Rzeźby w Kamieniu.

Uprawia medalierstwo, małą formę rzeźbiarską i rzeźbę monumentalną, poruszając się swobodnie w wielu materiałach rzeźbiarskich, jednak kamień uważa za najszlachetniejszy materiał. Wystawia indywidualnie oraz bierze udział w wystawach zbiorowych w kraju i za granicą. Jego prace znajdują się w zbiorach muzealnych i prywatnych. W dorobku ma realizacje medalierskie i monumentalne, w tym pomnik gen. Władysława Sikorskiego w Rzeszowie.

Uczestniczył w wielu konkursach rzeźbiarskich, otrzymując wyróżnienia i nagrody, m.in.: III nagroda w ogólnopolskim konkursie na pomnik Stanisława Wyspiańskiego w Krakowie (1979), I nagroda ex aequo w ogólnopolskim konkursie na pomnik Wincentego Witosa w Warszawie (1983), brązowy medal na II Salonie Zimowym Rzeźby w Warszawie (1987), wyróżnienie I stopnia w ogólnopolskim konkursie na pomnik gen. Władysława Sikorskiego w Rzeszowie (1988), I nagroda w konkursie zamkniętym na pomnik gen. Władysława Sikorskiego w Rzeszowie (1988). Członek Związku Artystów Rzeźbiarzy oraz Stowarzyszenia Twórczego Artystyczno- Literackiego.

back to top