Stanisław Marek Dryniak

dr Stanisław Marek Dryniak

asystent w Pracowna Rzeźby II

e-mail: mdryniak@asp.krakow.pl

 

Stanisław Dryniak urodził się w 1974 roku w Lubaczowie. W roku 1994 ukończył z wyróżnieniem Państwowe Liceum Sztuk Plastycznych w Jarosławiu. W latach 1995–2000 studiował na Wydziale Rzeźby Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie w pracowniach profesorów Stefana Borzęckiego i Jerzego Nowakowskiego. Dyplom z medalem Rektora ASP uzyskał w pracowni prof. Jerzego Nowakowskiego w 2000 roku. Od 2000 roku pracownik naukowo-dydaktyczny Wydziału Rzeźby krakowskiej ASP. Za osiągnięcia w dziedzinie rzeźby w 2004 r. uzyskał stypendium twórcze Prezydenta Miasta Krakowa. Ważniejsze wystawy w dorobku artystycznym: wystawa indywidualna w Muzeum Regionalnym w Lubaczowie (2002), udział w Międzynarodowych Wystawach Medalierstwa z okazji XXVIII i XXIX Kongresu FIDEM w Galerii Mennicy Paryskiej w Paryżu (2002) oraz Seixal w Portugalii (2004). W 2004 roku otrzymał wyróżnienie w ogólnopolskim konkursie na realizację pomnika gen. Stefana Grota-Roweckiego w Warszawie. Spośród dotychczasowych realizacji wymienić można projekt wnętrza i realizację rzeźb w części ołtarzowej kaplicy oo. kapucynów w Olszanicy (Kraków) w 2005 roku oraz projekt statuetki

back to top