Michał Dąbek

asyst. mgr inż. arch. Michał Dąbek

asystent w Pracownia Projektowania Architektoniczno-Rzeźbiarskiego

e-mail: mdabek@asp.krakow.pl

 

 

mgr inż. arch. Michał Dąbek – absolwent Wydziału Architektury i Urbanistyki Politechniki Krakowskiej. Od roku 2011 pracownik dydaktyczny w Katedrze Projektowania Architektoniczno-Rzeźbiarskiego Wydziału Rzeźby Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie;w latach 2012-2016 wykładowca w Instytucie Architektury, Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Raciborzu;członek Małopolskiej Izby Architektów.

 

Poza działalnością dydaktyczną prowadzi pracownię projektową w zakresie architektury oraz kreacji na styku dwóch dyscyplin – rzeźby i architektury. Współautor kilkudziesięciu budynków i obiektów, zdobywca wielu nagród i wyróżnień w konkursach architektonicznych.

 

Wybrane projekty i osiągnięcia:

  • pierwsze miejsce w konkursie -KONCEPCJA ARCHITEKTONICZNO-URBANISTYCZNA KŁADKI PIESZO-ROWEROWEJ „KAZIMIERZ-PODGÓRZE” W KRAKOWIE /współautor/, obiekt zrealizowany w 2010 r.;
  • pierwsze miejsce – MIĘDZYNARODOWY KONKURS ARCHITEKTONICZNO-RZEŹBIARSKI NA PROJEKT POMNIKA HENRYKA SŁAWIKA I JÓZEFA ANTALLA SENIORA W KATOWICACH, pomnik odsłonięty 21.03.2015 r. /współautor/;
  • wyróżnienie – REALIZACYJNY KONKURS NA KONCEPCJĘ ARCHITEKTONICZNĄ PANTEONU-MAUZOLEUM OFIAR ZBRODNI KOMUNISTYCZNYCH ZLOKALIZOWANEGO NA KWATERZE „Ł” CMENTARZA WOJSKOWEGO NA POWĄZKACH W WARSZAWIE – wybór projektu do realizacji, odsłonięcie pierwszego etapu 27.09.2015 r. /współautor/;
  • trzecie miejsce – MIĘDZYNARODOWE BIENNALE ARCHITEKTURY 2015 W KRAKOWIE,temat edycji : „Ludzki wymiar miejskich przestrzeni”/współautor/.
  • GRAND PRIX 2016 -KONKURS NA NAJLEPSZĄ PRZESTRZEŃ PUBLICZNĄ WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO ORAZ ARCHITEKTURY ROKU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO /współautor/.
  • pierwsze miejsce w konkursie –KONCEPCJA RZEŹBIARSKO-ARCHITEKTONICZNA POMNIKA OFIAR DEPORTACJI MIESZKAŃCÓW GÓRNEGO ŚLĄSKA DO ZWIĄZKU SOWIECKIEGO W 1945 R./współautor/.
back to top